Home / Jogszabályok (page 2)

Jogszabályok

A Kormány 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az épített  környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében, a 7. § és a 2. melléklet  tekintetében …

Tovább

A Kormány 455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról A  Kormány  az  Alaptörvény   15.  cikk  (3)  bekezdése   szerinti  eredeti   jogalkotói   hatáskörében,  az  Alaptörvény   15.  cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva …

Tovább

NAPELEM ADÓ Magyarországon!!!

A világon a legtöbb országban támogatják, ha a lakosság a családi házak esetében, vagy a társas házak esetében napelemet, napkollektort, vagy szélerőművet épít, hiszen az ország károsanyag kibocsátását jelentősen lehet így csökkenteni. Külföldön a támogatás egyrészről anyagi jellegű, másrészről adókedvezmény …

Tovább

Szigorúbb hőtechnikai előírások 2015 januártól

Szigorodnak a hőtechnikai előírások 2015 januártól. Sajnos az önerős családi házakat a változtatás nem érinti egyelőre. Így még mindig nyitva hagyták a nagykaput a rossz szigetelésű családi házak kivitelezésére. Ha viszont közpénzt költ valaki építésre, vagy felújításra, akkor az épületek hőszigetelésére …

Tovább

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek

1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek 1. A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével az építési engedéllyel építhető építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, …

Tovább

A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról (181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet)

181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja: 1. § (1) A jótállási kötelezettség e rendelet szabályai szerint kiterjed …

Tovább

Mire nem kell építési engedély?

Minden héten kérdeznek bennünket arról a Kedves Látógatóink, hogy milyen munkákra nem kell építési engedély és milyen munkákra lehet egyszerűsített eljárást alkalmazni az új szabályok szerint. Ezeket szedjük most egy csokorba. Mire kell építési engedélyt kérni és mire nem? Az építési …

Tovább

Itt az új OTÉK

Kihirdetésre került az OTÉK módosítás második része, amely az építési követelményeket egyszerűsíti Kihirdetésre került az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításának első része. Az első rész a településrendezési követelmények változásait tartalmazta, amelyek 2013. január 1-jén …

Tovább

30 nap lesz januártól az építési engedély kiadása

Elektronikus ügyintézést vezetnének be az építésügyi engedélyezési eljárásokban, rövidülnének a határidők és nagyobb hangsúlyt kapnának az ellenőrzések Pintér Sándor belügyminiszter törvénymódosító javaslata szerint, amelyet pénteken nyújtott be az Országgyűlésnek. Az indítvány a jelenleg külön-külön lefolytatandó hatósági – így a környezetvédelmi, …

Tovább

Jövőre már online lesz az építési engedélyek ügyintézése

Jövőre már elektronikusan történik az építési engedélyek iránti kérelmek fogadása és az ügyintézés is. Jövőre már elektronikusan történik az építési engedélyek iránti kérelmek fogadása, valamint a teljes ügyintézés. A Belügyminisztérium helyettes államtitkára jelentett be szerdán sajtótájékoztatóján Budapesten. Mindez egy 1,1 …

Tovább

Kormányrendelet a lakásépítési támogatásról 256/2011. (XII. 6.) SZOCPOL 2012

Az alábbiakban megtalálható a lakásépítési támogatásról szóló kományrendelet. Ha bármiben segíteni tudunk, kérjük tegyék fel a kérdéseket a cikk végén tlálható hozzászólások között, mert így egymás kérdéseiből sok esetben mi magunk is tanulhatunk. A jó hír, hogy aki kiemelten energiatakarékos …

Tovább

1. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

A kivitelezési dokumentáció tartalma I. a) A kivitelezési dokumentáció: az Étv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését bizonyító, az építmény meg valósításához – minden munkarészre kiterjedõen az építõk, szerelõk, gyártók számára kellõ részletességgel – a szükséges és elégséges minden …

Tovább

Kivitelezési tevékenység megkezdése, befejezése. A Kormány 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelete

AZ ÉPÍTÕIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK ÉS AZ ADATOK VÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE Elõzetes bejelentés 29. § (1) Az Étv. 39/A. § (4) bekezdése szerint az építõipari kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére irányuló bejelentését az építtetõ a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az …

Tovább

A Kormány 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelete (Építési napló és a Kivitelezési dokumentáció)

A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 22. § (1) Építésügyi hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött építési tevékenység – a (3) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével – az 1. mellékletben meghatározott tartalmú és részletezettségû kivitelezési dokumentáció alapján végezhetõ. Mûemlék esetén az örökségvédelmi hatóság …

Tovább

AZ ÉPÍTÕIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG RÉSZTVEVÕI

Résztvevõk 6. § Az építtetõ, a beruházáslebonyolító, a tervezõ (a kivitelezési dokumentáció tervezõje, ideértve a szakági tervezõt is), a tervellenõr, a vállalkozó kivitelezõ, a felelõs mûszaki vezetõ, a tervezõi mûvezetõ, az építési mûszaki ellenõr, az építtetõi fedezetkezelõ, valamint a külön …

Tovább