„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

HírekJogszabályok

Mire nem kell építési engedély?

Minden héten kérdeznek bennünket arról a Kedves Látógatóink, hogy milyen munkákra nem kell építési engedély és milyen munkákra lehet egyszerűsített eljárást alkalmazni az új szabályok szerint. Ezeket szedjük most egy csokorba.

Mire kell építési engedélyt kérni és mire nem?

Az építési engedélyezési eljárásokat a 37/2007. (XII. 13.) számú ÖTM-rendelet szabályozza, amely 2008. január 1-je óta hatályos. A jogszabály három kategóriát határozott meg, így az engedélyhez kötött és az engedélyhez nem kötött tevékenységek mellé csatlakozott a bejelentéshez kötött építési munkák típusa.

A bejelentési kötelezettség

A bejelentési kötelezettség a valóságban mégiscsak egy gyorsabb engedélyeztetési procedúra, de itt nem kell megvárni a határozatot.
A megvalósítandó tervdokumentációt el kell készíteni egy építész közreműködésével, szükség esetén gépészt, statikust, vagy egyéb személyt is bele kell vonni a munkákba. Ha elkészült a dokumentáció, akkor  be kell adni az építésügyi hatósághoz. Az engedélyt nem kell megvárni, a kivitelezés a tervek alapján megkezdhető. A hatóságtól kapunk egy levelet a későbbiekben,  amelyben tudomásul veszik a bejelentésünket. 

2009. október 1-jétől az engedélyköteles kategória is szétvált a normál és az egyszerűsített építési engedélyre.

Az egyszerűsített eljárásban rövidebb az eljárás határideje, egyszerűbb műszaki tartalmú terveket kell beadni, és általában szakhatóság nem vesz részt az engedélyeztetésben.


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Ezt az eljárást főleg felújításoknál vagy típusterveknél alkalmazzák.

A rendelet 1. számú melléklete sorolja fel, hogy melyik építési munka melyik kategóriába tartozik. Így az első csoportba az építési engedélyezési eljáráshoz, a második és harmadik csoportba az egyszerűsített építési engedélyezési eljáráshoz, a negyedikbe a bejelentéshez kötött, az ötödik csoportba pedig az engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek tartoznak.

Mire kell egyszerűsített engedélyt kérni?

 • Akkreditált intézet által bevizsgált technológiával, szerkezeti elemekkel, rétegrenddel és kialakítással (ETA, ÉME) rendelkező könnyűszerkezetes épületek (kész- vagy gyorsház stb.) építése.
 • Műemléki jelentőségű vagy világörökség területen lévő telek közterület felőli telekhatárán kerítés építése, átalakítása.
 • Műemléki jelentőségű területen lévő telken meglévő nem védett építmény 
  a) homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés -módosítási építési tevékenység, vagy nyílászáró-csere;
  b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék-elvezető létesítése;
  c) homlokzatán, tetőzetén, valamint műemléki jelentőségű területen hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül.
 • Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval nem rendelkező építményszerkezetű tömegtartózkodás céljára alkalmas
  a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó;
  b) mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
  c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek);
  d) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése.
 • Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, állandó jellegű, 180 napot meghaladóan fennálló, tömegtartózkodás céljára alkalmas
  a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
  b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;
  c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése.
 • 6,0 m vagy annál nagyobb építménymagasságú, vagy 60 m3 vagy annál nagyobb térfogatú épített siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez építmény építése.
 • Az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó és 500 m2-nél kisebb, de 30 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése.
 • Műemlékben huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatása.
 • Műemlék egyes szerkezeti elemeinek elmozdítása, és más helyen történő beépítése.
 • a) Azon meglévő építmény bármely okból történő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megerősítése, homlokzatának megváltoztatása, tetőtér-beépítése, mely építése e rendelet szerint építési engedélyhez, egyszerűsített építési engedélyhez kötött lenne, ha a felsorolt építési tevékenység során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit is meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni.
  b) Az e rendelet szerint építési engedélyezéshez vagy egyszerűsített építési engedélyhez kötött, használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező, építőipari kivitelezés alatt álló építmények tartószerkezeti rendszerének vagy tartószerkezeti elemeinek megváltoztatása, megerősítése (módosított építési engedélyezés).
 • Temető területén sírbolt, urnasírbolt építése 50 m2-t és 3 m építménymagasságot meghaladó méretben.
 • Önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított meglévő építmény
  a) homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés- módosítási építési tevékenység, vagy nyílászáró-csere;
  b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék-elvezető létesítése;
  c) homlokzatán, tetőzetén hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül.
 • Elektronikus hírközlési építmény – az 5. sorban meghatározottak kivételével – esetében
  a) antenna elhelyezése, ha bármely irányú teljes mérete a 4 m-t meghaladja;
  b) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha – az antennával együtt mért – bármely irányú teljes mérete a 6 m-t meghaladja.
 • Polgári lőtér műtárgyainak építése.
 • Elektronikus hírközlési építmény – az 5. sorban meghatározottak kivételével – esetében
  a) antenna elhelyezése, ha bármely irányú teljes mérete a 4 m-t meghaladja;
  b) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha – az antennával együtt mért – bármely irányú teljes mérete a 6 m-t meghaladja.
 • A telek természetes terepszintjének végleges jellegű megváltoztatása
  a) beépítésre nem szánt, védett természeti területen, Natura 2000 területen 1 m-t meghaladóan,
  b) egyéb területen 2 m-t meghaladóan,
  c) műemlék telek területén méretkorlátozás nélkül.
 • a) 6 m építménymagasságot meghaladó, új, önálló (szabadon álló) égéstermék-elvezető létesítése.
  b) Meglévő építményben égéstermék-elvezető létesítése, ha emiatt az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit is meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni.
 • Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval nem rendelkező építményszerkezetű
  a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó;
  b) mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
  c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek);
  d) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése.
 • Védett természetvédelmi területen és NATURA 2000 területen megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, állandó jellegű, 180 napot meghaladóan fennálló
  a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
  b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;
  c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése.
 • a) A 100 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 6, m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése.
  b) Műemléki jelentőségű, világörökség, védett természetvédelmi, NATURA 2000 területen az 50 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény, állatkifutó és trágyatároló építmény építése.
 • Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, elhelyezése, ha
  a) annak talapzatával együttmért magassága 6 m-nél nagyobb, vagy
  b) a talapzatának magassága 6 m-nél nagyobb.
 • Építménytől különállóan a 20 m2-es felületnagyságot, vagy a 3 m-es magasságot meghaladó, tartószerkezettel is rendelkező reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmény, kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése.
 • A rendezett terepszinttől számított 2 m-nél magasabb támfal építése és legalább egy ilyen méretű támfal által határolt támfalgarázs építése.
 • Közforgalom elől elzárt telken belül 3 m fesztávnál nagyobb áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése.
 • Az épület szerkezetével egybe- vagy összeépített, fix, a homlokzati síktól 4 m-nél nagyobb kiállású vagy 50 m2-nél nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető építése.
 • a) 100 m2 bruttó alapterületet meghaladó és 6 m-es építménymagasságnál nagyobb méretű,
  aa) az év során legfeljebb 180 napra felállított idényjellegű, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése beépítésre szánt trületen
  ab) az év során 180 napot meghaladóan felállított állandó jellegű, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése beépítésre nem szánt területen
  b) Beépítésre szánt területen 50 m2 bruttó alapterületet meghaladó és 6 m vagy annál nagyobb építménymagasságú, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése.
 • 100 m3 -nél nagyobb térfogatú vagy 2 m-nél mélyebb magánhasználatú épített kerti víz-, fürdőmedence, épített kerti tó építése.
 • Az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó és 30 m2-es vagy annál kisebb, de 10 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése.
 • Fóliasátor építése
  a) beépítésre nem szánt területen – a mezőgazdasági terület kivételével – állandó (nem idényjellegű, több mint 180 napra felállított) méretkorlát nélkül;
  b) beépítésre szánt területen
  ba) idényjelleggel (legfeljebb 180 napra felállított) bruttó 500m2-nél nagyobb alapterülettel és 7 m-nél nagyobb építménymagassággal, bb) állandó jelleggel (nem idényjellegű, 180 napnál hosszabb időre felállított), 3 m-nél nagyobb építménymagassággal.

Az alábbi építőipari tevékenységekre csak bejelentési kötelezettségünk van és a munkákat azonnal megkezdhetjük: 

 • a) Azon meglévő építmény bármely okból történő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megerősítése, homlokzatának megváltoztatása, tetőtér-beépítése, mely építése e rendelet szerint bejelentéshez kötött lenne, ha a felsorolt építési tevékenység során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit is meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni. b) Az e rendelet szerint bejelentéshez kötött, használatbavételi bejelentéssel még nem rendelkező, építőipari kivitelezés alatt álló épületek tartószerkezeti rendszerének vagy tartószerkezeti elemeinek megváltoztatása.
 • Temető területén sírbolt, urnasírbolt építése 50 m2 vagy annál kisebb és 3 m építménymagasságot nem meghaladó méretben.
 • Építményben építésügyi hatósági engedélyezéshez nem kötött építési munkával járó, vagy építési munkával nem járó, a huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatása (egyesítés, leválasztás).
 • Önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított területen lévő telken meglévő nem védett építmény
  a) homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés- módosítási építési tevékenység, vagy nyílászáró-csere;
  b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék-elvezető létesítése;
  c) homlokzatán, tetőzetén hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül.
 • Műemléki jelentőségű területen
  a) antenna elhelyezése, ha bármely irányú teljes mérete a 4 m-nél kisebb;
  b) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha – az antennával együtt mért – bármely irányú teljes mérete 6 m-nél kisebb.
 • A telek természetes terepszintjének 2 m vagy annál kisebb, végleges jellegű megváltoztatása.
 • a) 6 m építménymagasságot nem meghaladó, új, önálló (szabadon álló) égéstermék-elvezető létesítése.
  b) Meglévő építményben égéstermék-elvezető létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerősítésével.
 • Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, állandó jellegű, 180 napot meghaladóan fennálló
  a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
  b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;
  c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése.
 • Az 50 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése.
 • Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel emlékfal építése, elhelyezése, ha
  a) annak talapzatával együttmért magassága 3 m-nél nagyobb, vagy
  b) a talapzatának magassága 3 m-nél nagyobb.
 • Építményen vagy attól különállóan a 2 m2-es felületnagyságot meghaladó reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmény, kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése.
 • A rendezett terepszinttől számított 2 m vagy annál alacsonyabb támfal építése.
 • Közforgalom elől elzárt telken belüli, tehergépjármű-forgalommal terhelt út építése.
 • Az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata elé épített fix vagy nyitható-csukható szerkezetű, kinyitott állapotban a homlokzati síktól 4 m vagy annál nagyobb kiállású vagy 30 m2 vagy annál nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése.
 • Az épület szerkezetével egybe- vagy összeépített, fix, a homlokzati síktól 4 m, vagy annál nem nagyobb kiállású vagy 25 m2-nél nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető építése.
 • Az év során 180 napot meghaladóan felállított állandó jellegű, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése
  a) beépítésre nem szánt területen 100 m2 vagy annál kisebb alapterülettel és 6 m vagy annál kisebb építménymagassággal,
  b) beépítésre szánt területen 50 m2 vagy annál kisebb alapterülettel és 6 m vagy annál kisebb építménymagassággal.
 • 50 m3 -nél nagyobb térfogatú vagy 1 m-nél mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, épített kerti tó építése.
 • Közterületen közhasználatú park, játszótér, sportpálya építőipari megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve műszaki specifikációval nem rendelkező műtárgyainak építése.
 • Lakás rendeltetésének változása, egyéb rendeltetésű építmény rendeltetésének lakás rendeltetéssé módosításának bejelentése.

Mindenféle engedély és bejelentés nélkül végezhető munkák: 

 • Meglévő építmény bármely okból történő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, tetőtér-beépítése, ha a felsorolt építési tevékenység során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, nem kell átalakítani, nem kell elbontani, nem kell megerősíteni.
 • Temető területén urnasírhely, (kettős) sírhely, sírjel és urnafülke építése, elhelyezése.
 • Kerítés kivitelezése
 • Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászáró áthidaló méretét nem változtató cseréje, a homlokzatfelület színezése, a felületképzés megváltoztatása.
 • Elektronikus hírközlési építmény létesítése – az 5. sor I., II., III., IV. és V. oszlopában és a 7. sor IV. oszlopában meghatározottak kivételével – az alábbi feltételek együttes teljesülése esetében:
  a) antenna létesítése, ha bármely irányú teljes mérete 4 m vagy annál kisebb, és
  b) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha – az antennával együtt mért – bármely irányú mérete 6 m vagy annál kisebb,
  c) antenna, antennatartó szerkezet, csatlakozó műtárgy létesítése, ha építményen történő elhelyezése az építmény tartószerkezetének megerősítését nem igényli.
 • A telek természetes terepszintjének 1 m vagy annál kisebb, végleges jellegű megváltoztatása.
 • Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, ideiglenes jellegű, legfeljebb 180 napig fennálló
  a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
  b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;
  c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése.
 • 6 m-nél kisebb építménymagasságú, vagy 60 m3 -nél kisebb térfogatú épített siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez építmény építése.
 • Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, elhelyezése, ha
  a) annak talapzatával együttmért magassága 3 m-nél kisebb,
  b) a talapzatának magassága 3 m-nél kisebb.
 • A 2 m2-es vagy attól kisebb felületnagyságú reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmény, kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése.
 • A rendezett terepszinttől számított 1 m vagy attól alacsonyabb támfal építése.
 • Közforgalom elől elzárt telken belüli, tehergépjármű-forgalommal nem terhelt út és 3 m fesztávú vagy annál kisebb áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése.
 • Az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata elé épített fix vagy nyitható-csukható szerkezetű, kinyitott állapotban a homlokzati síktól 4, m-nél kisebb kiállású vagy 30 m2-nél kisebb vízszintes vetületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése.
 • Az épület szerkezetével egybe- vagy összeépített, fix, a homlokzati síktól 2 m-nél nem nagyobb kiállású vagy 25 m2- nél nem nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető építése.
 • Az év során legfeljebb 180 napra felállított idényjellegű, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése
  a) beépítésre nem szánt területen méretkorlátozás nélkül,
  b) beépítésre szánt területen 100 m2 vagy annál kisebb alapterülettel és 6 m vagy annál kisebb építménymagassággal.
 • 50 m3-nél nem nagyobb vagy 1 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, épített kerti tó építése.
 • Fóliasátor építése
  a) beépítésre nem szánt területen belül mezőgazdasági területen idő- és méretkorlát nélkül, egyéb övezetben idényjelleggel (legfeljebb 180 napra felállított), méretkorlát nélkül;
  b) beépítésre szánt területen
  ba) idényjelleggel (legfeljebb 180 napra felállított) és bruttó 500 m2 vagy annál kisebb alapterülettel és 7 m vagy annál kisebb építménymagassággal,
  bb) állandó jelleggel (nem idényjellegű, 180 napnál hosszabb időre felállított) 3 m vagy annál kisebb építménymagassággal és bruttó 500 m2 vagy annál kisebb alapterülettel.
 • a) Nem közterületen (nem közhasználatú) park, játszótér, sportpálya műtárgyainak építése, továbbá park, játszótér, sportpálya kialakításához szükséges egyéb építési tevékenység végzése.
  b) Közterületen (közhasználatú) park, játszótér, sportpálya építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve műszaki specifikációval rendelkező műtárgyainak építése, továbbá park, játszótér, sportpálya kialakításához szükséges egyéb építési tevékenység végzése.
 • Az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó és 10 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése.
 • Napenergia-kollektor, napelem, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, szelektív hulladékgyűjtő, szőnyegporoló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.
 • Növénytámasz elhelyezése.
 • Magasles, vadetető, erdei építmény építése.
 • E rendelet hatálya alá tartozó közműbecsatlakozási- és közműpótló műtárgy építése. Háztartási szilárd hulladékgyűjtő, -tartály, -tároló építése.
 • Kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, kerti napkollektor stb.), kerti épített tűzrakóhely, kerti lugas, pihenés célját szolgáló kerti építmény (pl. lábon álló kerti tető, pavilon), kerti szabadlépcső, kerti tereplépcső és lejtő építése.
 • Háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem építése.
 • Zászlótartó oszlop (zászlórúd) és zászlótartó építése.
 • Geodéziai építmény építése.
 • Építmény építéséhez szükséges, annak használatbavételekor elbontandó állványzat, felvonulási épület építése mérethatár nélkül.
 • Építményben önálló rendeltetési egységek számának változtatása.


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Ajánlott tartalom

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

'Fel a tetejéhez' gomb