Home / Jogszabályok (page 3)

Jogszabályok

A Kormány 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelete az építõipari kivitelezési tevékenységről

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. § vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló …

Tovább

A Kormány 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelete a fõépítészi tevékenységrõl

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, a területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint az egyes jogszabályok …

Tovább

A használatbavételi engedélyről szóló 2009. október 1-től hatályos jogszabály

Használatbavételi engedély / bejelentés hiányában az építési engedéllyel / bejelentéssel megépített építményt nem szabad használni. Mikor vehető használatba az építési engedéllyel/bejelentéssel felépített építmény? A használatbavételi engedély birtokában, illetve a használatbavétel bejelentésekor a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas építmény ténylegesen használatba vehető. Használatbavételi engedély hiányában az építési engedéllyel/bejelentéssel …

Tovább

Az építési engedélyről szóló jogszabály 2009. október 1-től hatályos változata

Minden esetben győződjön meg arról, hogy a tervezett építési tevékenységhez kell-e építési engedélyt, egyszerűsített építési engedély kérelmet benyújtani vagy bejelentést tenni. Milyen esetben kell építési engedélyt kérni? A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. mellékletének I. oszlopa sorolja fel az építési engedély alapján végezhető …

Tovább

A tervezési előírásokat tartalmazó legfontosabb jogszabályok

TÖRVÉNYEK: 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Összefoglaló: A törvény hatálya kiterjed az épített környezet alakítása és védelme érdekében a településrendezés, a településtervezés, az építmények, építési munkák, építési tevékenységek építési előírásaira, az építészeti-műszaki tervezésre, a kivitelezésre, …

Tovább

Az építés kivitelezésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

TÖRVÉNYEK: 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Összefoglaló: A törvény hatálya kiterjed az épített környezet alakítása és védelme érdekében a településrendezés, a településtervezés, az építmények, építési munkák, építési tevékenységek építési előírásaira, az építészeti-műszaki tervezésre, a kivitelezésre, …

Tovább

Az építésügyre vonatkozó hatályos jogszabályok listája

TÖRVÉNYEK 2009. évi LVII. törvény az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2000. évi LXXX. törvény az építkezéssel kapcsolatos biztonsági …

Tovább

Településtervezési szakági tervezési szakterületek

1. Településrendezési közlekedési tervező (betűjele: K1d-1) 1.1. Tevékenységi köre: településtervezési közlekedési munkarész készítése. 1.2. Szakirányú felsőfokú végzettség: okleveles közlekedésmérnök, okleveles építőmérnök. 2. Településrendezési víziközmű tervező (betűjele: TV) 2.1. Tevékenységi köre: településtervezési közművesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz) munkarész készítése. 2.2. Szakirányú felsőfokú …

Tovább

Építészeti és műszaki tervezési szakterületek

1. Tartószerkezeti tervezés szakterület (betűjele: T) 1.1. Tartószerkezeti tervezési jogosultsággal végezhető építészeti-műszaki tervezési tevékenység: a) épület tartószerkezetének és bármely rendszerű alapozásának tervezése, illetve meglévő épület tartószerkezete átalakításának, megerősítésének, helyreállításának tervezése építésztervező és a feladat szerinti szakági tervezőkkel együttműködve (héjszerkezet, függesztett …

Tovább

Szakértői és tervezői jogosultságok és tevékenységek

Településtervezési tevékenység: a településrendezési eszközöket (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv, fővárosi építési keretszabályzat, kerületi építési szabályzat, fővárosi településszerkezeti terv, fővárosi szabályozási keretterv, kerületi szabályozási terv) alátámasztó és jóváhagyandó munkarészeinek készítése; kapcsolódó tevékenységek: · a településrendezési eszközök (fenti …

Tovább