„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Devizahitel - perek - lehetőségekHírekkásler árpád-OTP Bank

OTP Bank elvesztette a devizahitel pert, avagy hová lett 500 milliárd forint

Itt elérhető a Kásler Árpád és az OTP között zajló ügyről készült összes cikkünk…
Kásler Árpád fellépett a bankszektorral szemben a Magyar Bíróságon, az Őt és sok tízezer Magyar embert ért igazságtalansággal szemben.
Az alábbi anyagot Kásler Árpád bocsátotta a rendelkezésünkre.

Az OTP szerint, ha jogerőre emelkedik, a devizaperben az ítélet, az nem     csak őrájuk, hanem minden pénzintézetre kötelező lesz!          Halleluja!

A tragikomédia második felvonása. Ez maga a színház, ahol vannak rendezők, forgatókönyv írók, színészek és statiszták, akik eljátsszák a kirótt szerepeket, az őrült szerepeket, dublőrök és védőháló nélkül.

Kásler Árpád vagyok, a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke.
Ismertetni szeretném az OTP Bank fellebbezési kérelmének lényegét, a Békés Megyei Bíróság Ítélete ellen. Mint ismeretes 2011 december 08-án a Békés Megyei Bíróság, visszamenőleges hatállyal, semmisnek nyilvánított egy devizaalapú kölcsönszerződés két nagyon lényeges hivatkozási pontját.

Elsőként, a kezelési költség deviza elszámolásúvá tételét semmisítette meg, azzal indokolva, hogy a kezelési költség, az a hitelügylet adminisztrációs költsége és semmilyen úton módon nem köthető a deviza árfolyam változásához, ugyanis az eszköz és személyi állomány költségeit nem befolyásolja, valamint nagyon helyesen kimondta azt, amit beadványainkban sérelmeztünk, hogy ez valójában egy burkolt kamat, mivel haszonelemeket tartalmaz a bank részére.

Családiházépítés akció! Kattintson a részletekre.

Készítettünk egy weboldalt, azért, hogy Ön előzetesen láthassa, hogy milyen kivitelezési díjaink vannak. Ezen az oldalon több tucat típustervet tekinthet meg előre beárazva extra műszaki tartalommal felruházva.

Kattintson ide a típustervek és költségvetések oldalunk eléréséhez.

Tekintse meg, hogy épül fel egy családiház a Mi kivitelezésünkben. Kattintson az építkezéseinket bemutató oldalunk eléréséhez ide. 

 A következőkben, a kedves olvasó olyan „száguldásban” részesülhet, ahol ha akarjuk vagy inkább valakik ha  akarják, akkor kívül bunda-belül bunda, mégis bunda a bunda….

Íme: „Az 1996. évi CXII. Tv.(A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról) 210§(5/A)bek-e szerinti „ A fogyasztóval kötött deviza alapú hitel-, vagy kölcsönszerződések esetében, a pénzügyi intézmény, kizárólag azokat a költségeket és díjakat számíthatja fel devizában, amelyek az adott  szerződés teljesítésének és fenntartásának érdekében, a devizaforrás megszerzésével közvetlenül kapcsolatban állnak, ide értve a kamat jellegű kezelési költséget és deviza alapú hitel-vagy kölcsöntartozás mindenkori összegéhez igazodó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatással kapcsolatos költséget, amennyiben a hitelintézetet terhelő biztosítási díj is deviza alapú”.-A kövérített rész a 2011 évi CXLVII. Tv. Szerint 2011.11.15-től hatályos, de megelőzőleg kötött perbeli ezen felszámítási szerződésrendelkezés semmiképpen sem lehetett tisztességtelen!” Írja az OTP Bank megbízott ügyvédje és képviselője.

Nos boncoljuk ezt fel egy  kicsit és tegyük mindenki számára érthetőbbé. Ehhez ajánlom a magyar értelmező szótár használatát is, azon szónak pontos meghatározásához, hogy költség. A mi esetünkben a kezelési költség, az az összeg (kellene hogy legyen) amibe kerül a hitelügylet nyilvántartási, könyvelési, kiszámlázási és egyéb díjainak megtérítése. Egy költség, semmilyen úton módon nem lehet kamat jellegű, mert akkor már nem költség jellegű, ugyanis a kamat egyik célja a haszon realizálása. Arról nem is beszélve, hogy alig húsz nappal, az ítélet előtt lépett hatályba, amikor már több mint három éve szinte teljesen beszüntették a devizahitelek kihelyezését. Azt hiszem, joggal feltételezhetem azt, hogy az általam kezdeményezett jogi eljárások következtében megvilágított „visszásságokat”, gyorsított ütemben próbálta a politikai sógorság a pénzügyi komaság részére orvosolni, de itt már nagyon kilóg a lóláb, ugyanis a kamat jellegű kezelési költség ismeretlen fogalom volt ezidáig és fogalmilag nem is értelmezhető. Érdekes lehetne Orbán Viktor miniszterelnök jogászi véleménye erről, bár legutóbbi, Csányi Sándor OTP vezért köszöntő, japán módra való meghajlása alapján, feltételezhetően megállapítaná illetékességének hiányát.


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

A kamat jellegű kezelési költség, fogalmilag kb. olyan mint a devizaalapú kölcsön, amely soha sem látott devizát. A magyar nyelv és a széles körben elfogadott közfogalom szerint egy tégla alapú háznak, tégla az alapja, egy beton alapú háznak, beton az alapja, csak a deviza alapú hitelnek nem deviza az alapja. Az ilyen nyakatekert, értelmezhetetlen fogalmi zavarok és csalafintaságok alapján, az emberek és az eladósított önkormányzatok fizetnek mint a katonatiszt. Meglátjuk mi lesz, ha már nem fognak fizetni, mert egyre többen kezdik belátni és felismerni, hogy valójában kik és milyen célból húzzák a talpalávalót.

Na de lépjünk tovább. Az OTP nem ért egyet az I. fokú Ítéletnek, a vételi/eladási árfolyammal kapcsolatos rendelkezésével sem. Mint tudjuk, az I. fokú Bírósági Ítélet szerint, visszamenőleges hatállyal semmis, a kölcsönszerződés azon rendelkezése, hogy az Adós  eladási árfolyamon törleszti a havi részleteket. Indoklásként a Bíróság kimondta, hogy ezáltal a bank deviza értékesítést, devizakereskedelmet hajt végre, holott az ő hasznát a kamat kell hogy fedezze, nem pedig a deviza értékesítésből származó jövedelem, amelyre egyébként a kölcsönszerződés alapján, a felek akarata nem terjedt ki és tulajdonképpen tényleges szolgáltatás sem áll mögötte, mert a valóságban semmilyen konkrét devizaforgalom e mögött a virtuális értékesítés mögött nincs. Itt fontos még megjegyeznem, hogy a PSZÁF utólagos tájékoztatása is a devizahitelekről, úgy szól, hogy a hitelező MINTHA eladna és MINTHA megvásárolna devizát, vagyis nem teszi meg, mert ha valójában ezt a tranzakciót kivitelezné, akkor a MINTHA szó felesleges lenne. De azóta már azt is tudjuk a Nemzeti Nyomozó Iroda Határozatából, hogy Magyarországon nincs olyan jogszabály, amely „ a devizahitelek mögé a valós fedezet meglétét kötelezővé tenné”, de nézzük mit ír erről az OTP.

„ A devizában nyilvántartott kölcsön lényeges fogalmi eleme, hogy csupán a kölcsönösszeg nyilvántartása történik devizában, a folyósítás, törlesztés viszont forintban történik. Ennek érdekében az adott devizát a bank folyósításkor eladja, az ügyfél/felperes pedig megvásárolja. A kölcsönszerződés és Üzletszabályzat egyértelműen tartalmazza ezeket a rendelkezéseket, jogszabályi akadálya az ilyen elszámolásnak nincsen.
A sérelmes I. fokú Ítélet elfogadása esetén indokolatlanul II. rendű (OTP Jelzálogbank-K.Á.) alperes hátrányára módosítaná a szerződési feltételeket, hiszen rákényszerítené II. rendű alperest (és az összes devizahitelt folyósító pénzintézetet), hogy kisebb árfolyamon (vételin) adjon el olyan devizát az ügyfélnek, amelyet harmadik személynek eladási árfolyamon adna el. Adós a tényleges piaci árfolyamnál alacsonyabban szerezne devizát.
Egyébként pedig hivatkozhat-e érvénytelenségre (semmiségre, károkozásra) az, aki az érvénytelenséget maga idézte elő azzal, hogy szerződést kötött, pedig nem volt szerződési kényszerhelyzetben. „- írja az OTP BANK megbízott ügyvédje.

Amikor a fenti sorokat olvastam, nem hittem a szememnek. Ellentmondások tömkelege, milyen devizát kellene itt bárkinek a piacról beszereznie, mikor ő maga mondja ki hogy nincs is deviza mögötte, csak úgy tesz mintha lenne. Ez számomra semmi más mint a „ rajtakapott  kínos magyarázkodása” és mint ilyen esetekben lenni szokott, a nagy magyarázkodásokba nagy elszólások is be szoktak csúszni és így történt ez most is. Éspedig az, hogy amennyiben a bíróság jóváhagyja az első fokú ítéletet, ezzel nemcsak az OTP Bankot kényszerítené ezzel, hanem az összes devizahitelt folyósító pénzintézetet. Halleluja! Végre nem nekem kellett ezt kimondani, annak ellenére, hogy több ezer ember tette fel ezt a kérdést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az önök kérdésére az OTP válaszolt. Úgy legyen!

Azt pedig, hogy „hivatkozhat-e érvénytelenségre az aki az érvénytelenséget maga idézte elő azzal, hogy szerződést kötött” semmilyen úton módon értelmezni nem tudom. Megköszönném az OTP ügyvédjének, de akár az OTP vezérigazgatója is kifejthetné bővebben , hogy miként kell ezt értelmezni? Most érvénytelen a szerződés, mert aláírtam egy érvénytelen szerződést, vagy azért érvénytelen a szerződés mert érvénytelen? Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm.

Ezen kívül hivatkozik még az OTP elévülésre, teszem hozzá nem először, minden beadványában hivatkozik arra, hogy utasítsa el a bíróság keresetünket, az elévülésre való tekintettel, de ezidáig a bíróság minden alkalommal figyelmen kívül hagyta ezen kérelmét a banknak, nagyon helyesen. Végezetül még annyi említésre  méltó van ebben a „történelmi fellebbezésben”, hogy hivatkozik arra, miszerint az árfolyamok kedvezőtlen alakulása, előre senki által nem látottan következtek be.  Ez felettébb érdekes megállapítás, mert nem is olyan régen, az OTP megbízott ügyvédje még azt írta, hogy minderről talán csak Soros György tudhatott. Soros Györgyről igen erősen feltételezhető, hogy szoros kapcsolatokat ápol a Rothschild birodalommal. Egyáltalán, hogy merülhetett fel Soros neve egy polgári perben? Ez is azt bizonyítja, hogy az OTP Bank védekezése igen hadi lábon áll, mivel ép ésszel megmagyarázni a megmagyarázhatatlant nem lehet, ezért gondolhatták hátha a „sokat látott” Sorossal sikerülhet, bár az ő nevével a szerződés kötéskor nem találkoztam, a közjegyző őrá nem hivatkozott és nem is említette, mint látnokot. Soros ki által és milyen funkcióval bír Magyarországon?
Mint láthatjuk, a szabályok a kártyaparti közben is változhatnak és változnak is, most már van kamatjellegű kezelési költségünk, meg kamat jellegű kamatunk és jogszerűen eladott devizánk ami nincs de mégis van. Ezekután lesz-e még ember, aki fizeti ezeket a hiteleket mindaddig, amíg a bankok meg nem térítik az okozott károkat és az előidézők valamint az  őnekik falazó és alájuk dolgozó politikusok nem kerülnek a vádlottak padjára?
Mi van azokkal akik e miatt menekültek az öngyilkosságba?- a számuk ezrekre tehető. Ki fog mindezért felelni és mikor? Meddig tűr még a nép és várja passzívan, hogy néhány ember kikaparja számára a gesztenyét?

Kásler Árpád,a BAÉSZ elnöke
Kelt, Gyulán január havának 30-án.

Az Ügyészség valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda Határozatai

 
Az Ügyészség valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda határozatai
a büntető feljelentés ügyében
Az 2011 augusztus 24 napján kelt büntető feljelentésre ,2011 szeptember 29-én határozatot hozott az Ügyészség, illetve majd a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) is, mivel az ügyészség továbbította a feljelentést NNI -hez.
„Budapesti V. és XIII. kerületi Ügyészség
B.9079/2011/1-I.
HATÁROZAT
a feljelentés elutasításáról
A csalás bűntette és más bűncselekmény miatt a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke képviseletében, és mint sértett Kásler Árpád által tett feljelentést a Be. 174.§ (1) bekezdés a) pontja alapján- mivel a cselekmény nem bűncselekmény –
elutasítom.
…………………………………………………………………………………………………………………………
INDOKLÁS
Kásler Árpád a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke uzsorabűncselekmény bűntette miatt és csalás bűntette miatt tett feljelentést az alábbiak szerint:
A feljelentőt és több százezer magyarországi devizahiteles személyt az úgynevezett „deviza alapú” hitelek felvételekor megtévesztették, a hitel futamideje alatt megkárosították és jelenleg is megkárosítják. A feljelentés szerint a hitelt nyújtó bankok a jogszabályokat súlyosan megszegve, az adósokat tévedésbe ejtették a kölcsönök visszafizetendő mértékéről, mellyel jelentős kárt okoztak.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
A Be.6.§(2) bekezdése értelmében bűntető eljárás csak bűncselekmény gyanúja alapján és csak az ellen idítható, akit bűncselekmény megalapozott gyanúja terhel. A gyanú azt jelenti, hogy a feljelentésből olyan konkrét és értékelhető adatok jutnak a hatóság tudomására, melyből kellő ténybeli és logikai alappal arra lehet következtetni, hogy az adott cselekmény a BTK. Különös részének meghatározott valamely bűncselekmény-jelen ügyben a csalás és az uzsorabűncselekmény-elkövetési magatartása alá vonható.
A Btk. 10.§(1) bekezdése szerint bűncselekmény az a szándékos vagy-ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti- gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A bűnösség magába foglalja a szándékosságot, a gondatlanságot és a szándékon túli eredményt is. …………………………………………………………………………………………………………………………..
A cselekmény társadalomra veszélyességét, így jogellenességet-a fentiekre figyelemmel-a szerződésben a felek által is vállalt és elismert megengedett kockázatvállalás kizárja, így bűncselekmény nem valósult meg……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Budapest, 2011. szeptember 29 Horváthné Dr.Policsek Katalis sk.
címzetes főügyészségi ügyész csoportvezető ügyész”
Ez rövidített, kivonatolt formája az elutasító ítéletnek. A Nemzeti Nyomozó Iroda részéről hasonló született. Viszont abban van egy nagyon figyelemre méltó hivatkozás, valahol az ötödik hatodik oldalon besuvasztva, amely arról szól, hogy:
Magyarországon nincs olyan jogszabály amely a devizahitelek mögé a valós fedezet meglétét írná elő
Az elmúlt évek alatt ezt sehol sem láttam leírva, erről senki sem beszélt. Tudtommal a piramis játék mögött nincs fedezet és az bűncselekmény. Azt hiszem nem esek túlzásba ha azt mondom, hogy a politikai maffia, aládolgozott a pénzügyi maffiának, mint  tette azt  mindvégig az elmúlt két évtizedben.
Azt mondanom sem kell, hogy panasszal éltem az elutasító határozatok ellen, amely panaszban, beiktattam, Orbán Viktor miniszterelnök, Dabason elhangzott beszédét is, amelyben azt mondja , hogy „a devizahiteleseken segíteni kell, mert nem lehet azt, hogy Magyarországon egy millió embert becsapjanak a bankok. „
Nos a becsapás jogi értelmezése ebben az esetben a tévedésbe ejtés és tévedésben tartás valamint anyagi kár okozása, ezáltal az csalásnak minősül és büntetendő.
Rövidre fogva a mondandómat, 2011 decemberében az ügyészség a panasz beadványomat is elutasította úgy, hogy további jogorvoslatnak nincs helye, viszont 60 napon belül pótmagánvádlóként léphetek fel.
Érdekelne, az ügyészség hogyan értékeli az első fokú ítéletet? Miként minősíti azt, hogy devizaelszámolásúvá tették a kezelési költséget, amelynek semmi köze a deviza árfolyamának változáshoz ezáltal milliárdokat vettek el az emberektől és miként vagy minek minősíti azt, hogy devizakereskedelmet folytattak a bankok az ügyfelek kárára és az ő hasznukra, holott a szerződés értelmében az ő hasznukat a kamat kell, hogy fedezze.
Miként értékeli az ügyészség, a bíróság azon kijelentését és ítéletét, hogy mindez „burkolt ügyleti kamatként jelenik meg, így a fogyasztó hátrányára a másik félnek teljesen indokolatlan, egyoldalú előnyt biztosít „ valamint az, hogy ” tényleges szolgáltatás hiányára” való hivatkozással hozta meg ítéletét a bíróság. A burkolt kamat mértéke összeadva a hivatalos kamat mértékével valamint összeadva a jogosulatlan (szolgáltatás nélküli) devizakereskedelemből keletkezett jövedelemmel, véleményem szerint kimeríti az uzsora mértékét és fogalmát, valamint ezen megtévesztő magatartás amelyet a bankok előre megfontoltan és összehangoltan, az extra profit érdekében kiviteleztek, kimeríti a csalás bűntettét is.
Az ügyészség szerint mindez nem fér-e bele a Btk. 10.§(1) bekezdése szerinti szándékos vagy a gondatlanságból elkövetett cselekmény fogalmának, amely veszélyes a társadalomra, ugyanis több százezer embert érint és rajtuk keresztül a közvetlen családtagjaikat is. Rengeteg életáldozatot követelve.
Mindezt pótmagánvádlóként reményeim szerint hamarosan megtudhatom, amit örömmel megosztok Önökkel.
Kásler Árpád,
Kelt, Gyulán 2012 január havának 22-én.
 

Büntető feljelentés a Legfőbb Ügyészséghez!

Legfőbb Ügyészség.
Cím, 1055 Budapest Markó u. 16.
Tisztelt Legfőbb Ügyészség!
Alulírott Kásler Árpád (5711.Gyula,Fehér-Körös utca 69.) a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, mint sértett ezennel büntető
f e l j e l e n t é s t   t e s z e k
ismeretlen tettes ellen  elsősorban  a  Büntető  Törvénykönyv  318. § (1)  bekezdésébe ütköző csalás bűntettének alapos gyanúja miatt.
Másodsorban a véleményem szerint a sérelmemre és sok százezer magyarországi deviza-hiteles adós sérelmére ismeretlen tettes által elkövetésre került a Büntető Törvénykönyv 330/A. § (1) bekezdésébe ütköző uzsora bűncselekmény is.
Előadom, hogy engem mint adóst és Magyarországon sok százezer többi adóstársamat is az úgynevezett „deviza alapú” hitelek felvételekor megtévesztettek, a hitel futamideje alatt megkárosítottak és folyamatosan jelenleg is megkárosítanak, véleményem szerint büntető jogilag is értékelhető módon és jogkövetkezményekkel.
Ezért mind a csalás bűncselekményének törvényi tényállása:
– Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást követ el.
Mind pedig az uzsora bűncselekmény törvényi tényállása:
– Aki a sértett rászorult helyzetét kihasználva üzletszerűen olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amelynek teljesítése a sértettet,   illetve annak hozzátartozóját súlyos vagy további nélkülözésnek teszi ki,álláspontom szerint megáll a „deviza alapú” hitel szerződések megkötésénél és a futamidő alatti jogkövetkezmények vizsgálatánál.
Természetesen a bűncselekmény pontos minősítése a tisztelt Nyomozó Hatóság feladata, én csak jeleztem, hogy álláspontom szerint ezen két bűncselekményt megvalósulni látom.
A tényállás megállapításánál az alábbiakat ajánlom a tisztelt Nyomozó Hatóság figyelmébe:
a) A „deviza alapú” hitelszerződések megkötésekor a hitelt nyújtó bankok:
– a hatályos magyar jogszabályokat egyértelműen és súlyosan megszegve az adósokat tévedésbe ejtették a kölcsönök ténylegesen visszafizetendő mértékéről, ezáltal jelentős kárt okoztak az adósoknak
– a futamidő alatt jogellenesen számolnak el az adósok terhére nem létező „árfolyam különbség” címén a jó erkölcsbe is ütköző összegeket, jogosulatlan extraprofitért.
– Erőfölényükkel visszaélve és az adósok szorult helyzetét kihasználva az adósok által módosíthatatlan és tisztességtelen szerződési feltételeket kínálnak a hiteligénylőknek, mintegy „kartelli” megállapodásként a bankok között, mert annak ellenére, hogy a látszat választás fennáll a hitelezők számából adódóan, de minden hitelintézet szinte azonos előnytelen feltételek mellett kínálta „termékcsomagjait”, amelyek utólagosan bebizonyosodtak, hogy a termékfelelősség követelményeinek sem feleltek meg.
b) A „deviza alapú” hitelszerződések megkötésekor az állami tömegtájékoztatás:
– azt sugallta az állampolgárok felé hogy a magyar gazdaság pénzügyi helyzete hosszú távon is erős és stabil, konkrétan „dübörög a gazdaság” (forrás: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr és Kóka János gazdasági miniszter úr nyilatkozatai), az átlagpolgárnak mivel nincs belelátása a konkrét és valós gazdasági adatokba, csak abból ítélhet amit elmondanak számára, jelen esetben a miniszterelnök és gazdasági miniszterek, ugyanis a jelzálog típusú hitelek tíz-húsz évre szólnak és egy ilyen horderejű döntésnél a hitelfelvevő mérlegeli az ország gazdasági állapotát is, nemcsak a saját anyagi forrásait. Mára már bizonyított tény, hogy a világgazdasági válság nem okozója , hanem csupán leleplezője volt a valós magyar gazdaság állapotának, tehát állami szinten is megvalósult a tévedésbe ejtés és tévedésben tartás, ezáltal anyagi kár keletkezett, illetve emberéleteket is követelt ebből kifolyólag keletkezett anyagi reménytelenség és kétségbeesés.
– a válság kitörésekor elhallgatták annak tényleges mértékét, ráadásul késedelmesen tájékoztatták a lakosságot annak tényéről és várható következményeiről, konkrétan a miniszterelnök úr még 2008 szeptember végén arról adott hírt, hogy semmilyen válság nem fenyegeti Magyarországot, az erről szóló tudósítások lekérhetőek a Magyar Televízió archívumából és egészen az év októberéig a bankok még gőzerővel „kiszórták” az utolsó devizaalapú hiteleiket egy erősített reklámkampánnyal megelőzve, az erről szóló bizonyítékok is feltárhatóak.
– kormányzati nyilatkozatokkal/döntésekkel hamis adatok kerültek az állami pénzügyi nyilvántartásokba (forrás: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr Öszödi beszéde)
c) A „deviza alapú” hitelszerződések megkötésekor a pénzügyi szektorokat felügyelő állami szervek:
– nem vizsgálták felül a megkötések előtt a „deviza alapú” hitelszerződéseket
– nem ellenőrizték folyamatosan a hitelszerződések betartását
– a nagymértékű lakossági panaszok ellenére sem állították le az ilyen jellegű hitelezést és nem intézkedtek az állampolgárok javára történő jogorvoslatok tárgyában,
d) A „deviza alapú” hitelszerződések megkötésekor a pénzügyi szférában tevékenykedő
bankok és hitelközvetítő pénzügyi vállalkozások:
– mindenkit a Magyarországon magától értetődő forint alapú hitel helyett a „deviza alapú” hitel felé tereltek, a forint hitel abnormális és indokolatlanul magas kamatai és költségei miatt gyakorlatilag a teljes hitelt igénylő lakosságot mintegy „rákényszerítették” a deviza alapú hitelek felvételére.
A bankok a svájci frank felértékelődésére számítottak, amikor a hitelezés elszámoló valutájává tették. Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy az euró bevezetéséről – pontosabban a forint kivezetéséről – szólt minden politikai nyilatkozat abban az időben, mi több az uniós csatlakozási szerződésben vállaltuk az euró övezet un. előszobájába történő belépést, azaz a feltételei teljesítését, mégsem az euróban való szerződést, hanem a CHF-et forszírozták. Ez a folyamat olyan volt, mint a vad hajtása a puskacsövek elé, vagy a halak terelése zajjal a hálóba. A svájci frank ellen szólt akkor a józan ész, mert az kis gazdaság, az árfolyamát könnyen mozgatja a spekuláció. Hát éppen ez szólt mellette a bankok oldalán és ellene az adósok tekintetében. És még valami, ami most már jól látható. Az euró nem stabil valuta.  Voltak  olyan tanulmányok, melyek az optimális valutaövezet kérdését járták körül, benne minden szakember azt mondta, különböző szintű, jellegű gazdaságok nem lehetnek meg egy valutával, mert a perifériáról a központba szívja a jövedelmet, így a periféria hitellel pótolja a hiányt, de ezt az adósságot nem lehet fenntartani, csak a központ politikai eszközökkel visszaáramoltatott pénzével. A centrum a kiszívást jól viseli , a visszaáramoltatást pedig nem tűri.  Hát ezt a pénzügyi szakemberek tudták, ezért is hajtották a CHF felé az elszámolást, mert a felértékelődő adósság a hitelező haszna.
e) A „deviza alapú” hitelszerződések megkötésekor a kölcsönszerződéseket megkötő közjegyzők:
– jogi felülvizsgálat nélkül egy az egyben átvették a bankok kölcsönszerződéseit,
– az ügyfelekkel rövid és a nem pénzügyi jogi szakember által érthetetlen tájékoztatás alapján íratták alá a közjegyzői okiratokat,
– a bankok által kért végrehajtási eljárásokban szintén jogi felülvizsgálat nélkül jártak el mindenben elfogadva és végrehajtva a végrehajtást kérők kérelmeit.
Mindezen folyamatok elősegítésére a svájci frank forintárfolyama (mint utólag kiderült) mesterségesen alacsonyan lett tartva, majd miután az ország lakosságának nagy része teljesen eladósodott svájci frankban (ezen folyamat idejének pontos végét jól mutatja a deviza alapú hitelezés drasztikus visszaesése, majdnem teljes megszűnése) az árfolyamot brutálisan megemelték. Az adósok felháborodását azzal elhárítani, hogy a szerződések aláírása előtt miért nem konzultáltak szakemberrel, nem állja meg a helyét, ugyanis pontosan szakemberhez fordultak, a bankok, és pénzügyi szolgáltatók szakembereihez.
2008.07.30-án a Magyar Nemzeti Bank hivatalos frankárfolyama 141,31 forint volt, napjainkban pedig 273 forint is volt a svájci frank árfolyama, tehát 3 év alatt az árfolyam több mint 131 forinttal nőtt, ezen összeg mind a bankok extraprofitja lett, amelyet egy-az egyben az adósokkal fizettetek és fizettetnek jelenleg is meg.
Kérem a feljelentésem alapján a közvádas nyomozati eljárás megindítását, a sérelmemre és a többi adós sérelmére elkövetett bűncselekmény(ek) tényének megállapítását, az elkövető(k) beazonosítását és a jogi felelősségre vonását, részemre és más adósok részére a polgári jogi kártérítés megítélését is, mely követelésem vonatkozásában jogfenntartással élek.
A továbbiakban általam előadottak a „deviza alapú” hitelekre vonatkoznak, én magam is rendelkezem ilyen jellegű hitellel, a másolatban csatolt és anonimizált hitelszerződés és közjegyzői szerződés is a saját kölcsönokirataimat képezik.
1./ Előadom, hogy a bankok a kölcsönszerződésekhez részletes törlesztési útmutatót adnak, hogyan alakul a törlesztés havi összege és hogyan alakul a tartozás egyenlege.
Az adós ennek tudatában dönt a hitel felvétele mellett, mérlegelve az anyagi lehetőségeit és a törlesztési kimutatásban lévő számadatokat.
A kimutatásokhoz  képest  a hitelekbe ténylegesen fizetendő összegek mára köszönő viszonyban sincsenek a valósággal, mivel az adós havonta vagy negyedévente kap a bankoktól sok esetben a havi törlesztő részletek összegét meghaladó számlákat „árfolyamkülönbség” címen.
A plusz fizetési kötelezettségek teljesen jogellenesek és véleményem  szerint már büntető jogi kategóriákat is megvalósítanak, mivel már a szerződéskötés időpontjában a hatályos magyar jogszabályokkal ellentétesen állapítanak meg a jövőre nézve elviselhetetlen mértékű vagyoni terheket kizárólag csak a bank javára és csak az adós terhére és gyakorlatilag adósrabszolgát csinálva az adósból egy életre a bankhoz láncolják, a futamidő alatt kiforgatva minden jövedelméből és vagyonából, ellehetetlenítve egy élet munkáját, a megélhetését a családját és az egészségét is.
2./ A kölcsönszerződésem megkötésekor (2008) hatályos Pénzintézeti törvény (1996.évi CXII.tv.) 213. §.(1) szerint a Pénzintézeti törvényt megsérti az a bank, amely nem tünteti fel a hitelszerződésében az összes költség változására vonatkozó becslést.
A szerződéseimben nem szerepel a hiteldíj mutatót meghatározó, előre nem látható költségek előrejelzése,  a deviza árfolyamváltozásából származó többletköltség becsült mértéke sem, amely tény is arra utal, hogy az egyébként oly körültekintő bank, erre egyáltalán semennyi energiát nem fordított mivel a hitel összege mögötti fedezet, nem deviza hanem forint volt, ezáltal valós árfolyam különbség sem jöhetett létre.
Az kevés és elégtelen tájékoztatás, ha a bank a kölcsön szerződésben csak felhívja a figyelmet az árfolyamváltozásból eredő kockázatokra, a törvény szerint előírt becslést azonban nem közölték – más adósokkal sem és velem sem.
Én a hitelek felvételét elismerem, azokat a szerződéses ügyleti kamatokkal és kezelési költségekkel vissza is kívánom fizetni, de mivel véleményem szerint valótlan az hogy a hitelek fedezetéül deviza szolgált, a bankok egy soha nem nyújtott lehetetlen szolgáltatás  ellenértékeként  próbálják elszámolni  az adós  kárára  az  árfolyam különbségeket
3./ Előadom továbbá, hogy a Hitelintézetekről és a pénzügyi  vállalkozásokról  szóló  1996. évi CXII. tv. Értelmező rendelkezések III. Egyéb meghatározások 7-es pontja
kamat fogalmát az alábbiak szerint határozza meg:
„ Kamat: az adós által a kölcsönnyújtónak (betételhelyezőnek) az elfogadott betét vagy az igénybe vett kölcsön használatáért, kockázatáért fizetendő, a betét- vagy kölcsönösszeg százalékában meghatározott, időarányosan térítendő (elszámolandó) pénzösszeg vagy egyéb hozadék.”
A fentiek alapján tehát a kamat nemcsak a bank hasznára nyújt fedezetet, hanem a hitel kockázatára is.
Az  árfolyam különbségből eredő kockázat adósra történő teljes áthárítása tehát a fenti jogszabályhely alapján jogellenes, mivel a kamat már tartalmazza a kockázat hitelezői költségeit is. A  felszámolt árfolyamkülönbség egyfajta burkolt ügyleti kamatnak minősül, így annak mértéke miatt tisztességtelen és a jó erkölcsbe ütköző, tehát ezen kikötés és az arra alapozott fizetési kötelezettség érvénytelen, mivel ezen esetleges költségeket a kamatnak már törvénynél fogva kompenzálnia kell, de a devizaalapú hitelek esetében tudomásom szerint nem áll devizafedezet a kifolyósított hitelek mögött így valós árfolyamkülönbség sem keletkezhet.
4./ Továbbá  a  jelzálogalapú „devizahitel” szerződések esetében teljesen indokolatlan a visszafizetési kötelezettség összegszerűségének a devizaárfolyamhoz való kötése.
Ptk. 231.§ (1) és (2) szerint a pénztartozást – ellenkező kikötés hiányában- a teljesítés helyén érvényben levő pénznemben kell megfizetni. Más pénznemben vagy aranyban meghatározott tartozást a fizetés helyén és idején érvényben levő árfolyam (ár) alapul- vételével kell átszámítani.
A „devizahitelt” folyósító bank nem svájci frankban folyósította a hitelemet, én sem svájci frankban törlesztek, azt akkor nem is engedték meg a részemre.
Ez évtől elvétve már engedélyezik ugyan hogy CHF-ben törlesszen aki akar, de akkor kell egy CHF számlát is nyitni, de hát nem Svájci állampolgárok vagyunk és nem Svájcban dolgozunk. Az eredeti szerződésben szó nem volt deviza számlanyitási kötelezettségről.
Ráadásul tudomásom szerint a banknak a kölcsön kifolyósításakor konkrétan az adott hitelszámú kölcsönügylethez kötötten nem állt a rendelkezésre az adott összegű svájci frank, nem tartalékolt a futamidő alatt sem a hitelösszegnek megfelelő svájci frankot, nem vásárolt a forintban történő befizetéseimből svájci frankot, ezek mindig is forintban folyósított forint fedezettel rendelkező hitelek voltak.
Mindezek tehát csak arra szolgálnak, hogy egy fiktív elszámolási metodika és saját maga által megállapított árfolyam alapulvételével (ráadásul folyósítás eladási áron, törlesztés vételi áron, elszámolás megfoghatatlan, nem az MNB által közzétett árfolyamokon) az ügyleti kamat többszörösét kitevő extra-profithoz jusson a bank.
Ez azt is jelenti, hogy az ilyen jellegű szerződésnél az adósnak esélye sincs kifizetni a hitelt, egy életre a bank adós rabszolgájává válik.
5./ Amennyiben el is fogadnánk a deviza árfolyam különbözet költségnövekedő hatását –ha a bank bebizonyítja, hogy a hitel fedezete deviza volt- akkor is felmerül egy kérdés, hogy a bank miért nem a futamidő végén nézi meg, hogy az árfolyam hullámzásai miatt mennyivel is kellene még többet fizetnem, és miért nem akkor kéri tőlem a különbözetet.
Ezzel szemben a bank havonta módosítja az elszámolást és így a fizetnivalómat is deviza árfolyam különbség
címén.
Véleményem szerint egyértelműen és szándékosan azért, hogy extraprofitot tudjon beszedni tőlem árfolyam különbségre való hivatkozással, „ügyesen” megelőzve azt, hogy esetlegesen a futamidő végén jó esetben ugyanolyan vagy akár még jobb árfolyamon is álljon a forint a devizához képest, és esetleg ne legyen fizetni valóm a bank részére.
6./ Előadom továbbá hogy a Ptk. 209. §. (1) az alábbiak szerint rendelkezik:
Tisztességtelen az általános szerződési feltétel,illetve a fogyasztói szerződésben egyedileg  meg nem tárgyalt szerződési feltétel, ha  a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség  és tisztesség  követelményének  megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg.
Szinte már köztudomású tény, hogy a „devizahitelt” nyújtó bankok a szerződéskötéskor az ügyfelek egyedi szerződés módosítási akaratát azzal hárítják el, hogy a szerződésmintát a központból kapta, attól egy betűvel sem térhet el.
Tehát az ügyfél a szerződéskötéskor hiába jelezné is, hogy szerinte a szerződésében a kamat és a költség valamint az árfolyamkülönbség viselésének terhére való kikötése, ebből következően az egyenleg elszámolása tisztességtelen a számára, a bebetonozott általános szerződési feltételek dupla és végzetes joghátrányt jelentenek a számára.
7./ A tisztességtelen és meg nem tárgyalt  általános szerződési feltételek értelemszerűen így még a Ptk 201. §.(1) szerinti jóerkölcsbe ütközés tilalmát is megsértik.
A bírói gyakorlat  szerint  a “jóerkölcs” olyan jogi kategória, amely a társadalom általános értékítéletét fejezi ki. Ebből  következően  a  szerződés  jóerkölcsbe  ütközőségének  meg- állapítása során nem a szerződő fél érdeksérelmét, hanem azt kell vizsgálni, hogy maga a jogügylet társadalmilag elítélendő-e.
Álláspontom, és az általam meghallgatott emberek véleménye szerint is a  társadalom egyértelműen és széleskörűen elítéli és gyakorlatilag becsapásként, csalásként minősíti
az olyan jellegű, tartalmú és eredményű jogügyletet, amelyik az egyik részeleménél:
a) A fizetési kötelezettség már a futamidő elején közel a duplájára emelkedik,
b) Az „árfolyamkülönbség”-re hivatkozással a kölcsön gyakorlatilag visszafizethetetlen a
folyamatosan növő fizetési teher miatt
c) Már a futamidő elejénél az eredeti THM köszönő viszonyban sincs a valós THM-mel,
ebből eredően a tőke többszörösét kell visszafizetni az eredetileg vállalt helyett.
d) Társadalmilag  igen  széles  rétegeket  érint  negatívan (több százezer „devizahitelest,” tehát nyilvánvalóan általános és jogellenes szerződési feltételt tartalmaz.
e) Mindezeket pedig a szerződés nem rögzíti egyértelműen és számszerűsítve, kvázi rejtett hibaként és időzített bombaként ketyegve az adós egzisztenciája terhére
8./ A hitel felvételénél sem a kellő időt nem biztosították, sem, a kellő tájékoztatást, mindez megállapítható az egy napon aláírt szerződések számából egy közjegyzőnél, ha figyelembe vesszük a szerződések oldalszámát és tartalmát is.
Éppen ezért mennyire felelős és szabályos hitel- és adós minősítési eljárást feltételez a bankok részéről olyan ügyletek futószalagon történő gyártása, amelyekben:
– az összegszerűség növekvő és irreális volta miatt a hitel visszafizethetetlen,
– nem tájékoztatnak a ténylegesen fizetendő összegekről, még becslés szintjén sem,
– a hitel tárgyának értékét rövid idő alatt meghaladja a még fennálló hitel összege, a virtuális, ellenszolgáltatás nélküli többletkövetelésnek köszönhetően,
– akár gépkocsi hitel vagy jelzálog típusú hitel esetében, a virtuális, nem létező és indokolatlan árfolyam különbségből adódó többletköltség nem fizetése esetén, az adós nemcsak az addig befizetett összegeket és a fedezetet veszíti el, hanem a jogügyletben nem szereplő egyéb értékei és ingóságaira is igényt tart a bank és a végrehajtó,
– az adós a szerződés lényeges részleteiben semmilyen módosítást nem eszközölhet, ami a bankok közötti összebeszélés gyanúját kelti fel,
– maga a részletes szerződés egy átlagembernek értelmezhetetlen és érthetetlen,
– a fentiek miatt a hitelezőnek már a jogügylet megkötésekor tudomással kellett bírnia arról, hogy a cél csak az adós bankhoz való kötése hitelezői extra profit folyamatos megszerzése mellett.
Soha még egyetlen egy bank sem bizonyította (még csak nem is valószínűsítette) azt Magyarországon, hogy a hitelösszegek fedezetét valós deviza biztosította és nem csak virtuális számítás, mert utóbbi esetében csak virtuális árfolyam különbség keletkezhet, amelynél jogellenes és büntetőjogi felelősséget felvető banki elvárás és magatartás az,
hogy az adós ezen árfolyam különbözet részt is valós fedezettel kiegyenlítse.
A „deviza alapú” hitelt nyújtó bankok szerződése és a szerződéses tevékenysége akkor felelt volna meg a jogszabályoknak, ha a hitelt nyújtó bank ténylegesen megvásárolta volna a svájci frankot a hitel nyújtásakor, azt forintban a svájci frank fedezeti állomány feltüntetésével folyósította volna, majd azt folyamatosan az adós konkrét fizetései mellett tartalékolva számolta volna el az időszakos havi forintban történő adósi teljesítéseket.
Amennyiben nem így történt, akkor nem létező svájci frank fedezet hiányában árfolyam veszteség sem érhette a bankot, hiszen nem kellett svájci frankot vásárolnia, egyszerűen csak egy elektronikus és virtuális svájci frank számlát vezet a hitelben, amelyen képződő virtuális „árfolyamkülönbség” veszteséget számol el az adós terhére.
9./ Hangsúlyozom hogy a „deviza alapú” hitelszerződések „minősítésénél” általam hivatkozott polgári jogi jogszabályok olyan mértékű megszegése történik már a szerződés megkötésénél és a szerződés futamideje alatt, hogy azon szabályszegések a véleményem szerint már büntetőjogi kategóriát képeznek és büntetőjogi jogkövetkezményeket és felelősségre vonást kell hogy maguk után vonjanak.
10./ Kérem hogy a tisztelt Nyomozó Hatóság szerezzen be konkrét és hivatalos adatokat arra nézve, hogy a jelenleg Magyarországon már kifolyósított „deviza alapú” hiteleknél a konkrét hitelek mögött milyen mértékű alperesi deviza fedezet tartalék volt a kölcsönök folyósításakor és milyen van jelenleg, amely indokolttá tenné az árfolyam kockázatra való hivatkozást.
Figyelemmel arra, hogy információim szerint több mint 5000 milliárd (!) forint magyarországi deviza hitel állomány van. A hitelintézetek rendelkeznek-e a megfelelő, jogszabályban előírt mértékű devizafedezettel, minderre azért van szükség, hogy ne fordulhasson elő az az eset, amelynél a hitelezők egy adott összeget, több kifolyósított hitel fedezeteként mutathatnák be.
11./ Végezetül megjegyzem, hogy az egész devizaárfolyam különbség jogilag nonszensz létét és a csalás lényegét tökéletesen bemutatva jól szemlélteti egy 2008.júliusában kelt PSZÁF ügyfél tájékoztató, amely a deviza alapú hitel jellegét úgy próbálja elmagyarázni az ügyfeleknek, hogy idézem:
„ Mivel a bank a devizában nyilvántartott hitelt forintban folyósítja, azt át kell váltani forintra. Ehhez  a  bank  devizavételi  árfolyamot alkalmaz, mintha megvásárolná az ügyféltől  azt  a  deviza  összeget, amelynek  ellenértékét  forintban  kifizeti. A hitel törlesztésekor  ugyanez  fordítva  játszódik le. Amikor Ön a törlesztő részletet fizeti forintban, a bank azt deviza  eladási árfolyamon számítja át devizára, mintha eladta volna Önnek a törlesztéshez szükséges devizaösszeget.”
Azt hiszem ez a „mintha” szó használata és szaporítása nagyon jól tükrözi a deviza árfolyamkülönbség teljesen fiktív és büntetőjogi  jellegét, hogy a bank nem deviza összegeket mozgat, egyértelműen teljesen jogellenessé téve ezt a szerződéses kikötést és az azon alapuló elszámolást.
Már pedig a fiktív összegek mástól való behajtása bűncselekmény kell, hogy legyen.
A feljelentésemben foglalt tényállás valós és komoly probléma, amely széles társadalmi rétegeket érint Magyarországon, családok kerülnek az utcára, sokan az öngyilkosságba menekülnek, mert munkájukat, vállalkozásukat, minden vagyonukat elveszítve is még mindig marad több milliós tartozásuk annak ellenére, hogy a hitelt normális kamatok
és költségek mellett már régen és többszörösen visszafizették volna a banknak.
Ugyanis ha a ténylegesen kézhez kapott összegek mértékét és a visszafizetett törlesztő részletek mértékét összevetjük, megállapítható az uzsora tényleges létrejötte és megvalósulása, mert nevezhetjük a Vasorrú Bábát Csipkerózsikának, de attól még Vasorrú Bába marad, ugyanúgy mint  az árfolyam különbségnek elnevezett, burkolt uzsora kamat.
Kérem tehát a tisztelt Legfőbb Ügyészséget a feljelentésem kivizsgálására, az eljárás lefolytatására, és a felelősök büntető eljárás alá vonására.  Előre is köszönöm.
Kelt Gyulán, 2011.augusztus 24. napján
Tisztelettel: ……………………………………………..
Kásler Árpád a Banki Adósok
Érdekvédelmi Szervezetének
                       elnöke, sértett
 
forrás: www.kaslerarpad.hu
Az itt nyilvánossá tett adatokat Kásler Árpád jutatta a birtokunkba.
 

Ki is az a Kásler Árpád? 

 • 1972.07.01-én születtem Déván
 • 1991-ben leérettségiztem és gépészi szakmát szereztem.
 • 1991 és 1997 között Budapesten majd Kecskeméten éltem. Több munkahelyem is volt, többek között egy kiállítás kivitelező cégnél valamint a Kecskeméti Televíziónál dolgoztam technikusként.
 • 1997-től 2003- ig az USA-ban éltem, ahol a Kaliforniai Nemzetközi Egyetemen angol szakot hallgattam és a belsőépítészet területén tevékenykedtem.
  2003 januárjában Las Vegasban megnősültem, feleségem Rábai Hajnalka,
 • 2003 tavaszán hazatelepültünk Magyarországra, azóta két kisfiunk született, Kende és Kenéz.
 • 2009 tavaszán megalapítottam a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetét.
 • 2010-ben Gyulán független polgármesterjelöltként részt vettem a helyhatósági választásokon ahol a leadott szavazatok 6,07%-át szereztem meg.
 • 2011 áprilisában, egy találmányommal részt vettem a Genfi Nemzetközi Találmányok kiállításán, ahol a 72 tagú nemzetközi zsűri aranyéremmel jutalmazta azt. Megemlítendő, hogy abban az évben, a több mint ezer kiállított újításból ez volt az egyetlen magyar találmány és állami támogatás nélkül vettem részt ezen a megmérettetésen.
 • 2011 decemberében, 29 hónap tárgyalás után, egy általam indított perben a Békés Megyei Bíróság első fokon kimondta ítéletében, hogy a devizahitel szerződés két nagyon fontos pontja visszamenőleges hatállyal semmis. Ezzel közel 500 milliárd forintot kitevő, jogalap nélküli banki bevételekre derülhet fény.
 • Beszélt idegen nyelvek román és angol,vallásom római katolikus, egyéni vállalkozóként  dolgozok.
 • Az élet számos területén tapasztalatot szereztem és becsülettel helytálltam, az élet iskoláját tartom a legfontosabb tanítómnak.

Itt elérhető a Kásler Árpád és az OTP között zajló ügyről készült összes cikkünk…Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Ajánlott tartalom

72 hozzászólás

 1. Kedves rendszer-moderáció!
  tévesen küldtem ide, nem publikus az előbbi.
  Kásler Árpádnak címeztem volna.
  Kérem, ne jelentesse ne, ha tudja, neki küldje tovább.
  Köszönöm.

  1. Kedves Anita!

   Rendben. Továbbitottuk Kásler Árpádnak a levelét.
   Tsizetlettel:
   Készházportál

 2. Mi a folyamata a deviza hiteleknek, hogy mi is fel tudjuk jelenteni a hitelező bankot? Tisztelettel Vighné

 3. Mi is károsultjai vagyunk a feleségemmel ennek a banki ámokfutásnak és átverésnek. Kíváncsian várjuk a további fejleményeket, mivel már azOTP faktoringnál van az ügyünk. Önhibánkon kívül lettünk munkanélküliek, és az óriásira duzzadt törlesztőt nem tudtuk fizetni. Tisztelettel: Újházi Béla Orosháza

  1. Én is hitel károsult vagyok a segítségét szeretném kérni.2008-ban vettem fel 2,5 milliót Svájci frankba.Most járt le (2012 július) a kamatfizetés.Még nem tudom innentől mennyit fogok fizetni.Azt tudom hogy a kezdeti 15 ezer körüli összeg mára már a 40 ezerhez van közelebb.Fizettem előtörlesztést is ami a szerződés szerint 1,3 körül van.Csak azt nem tudom,hogy ezt meg e kapom vagy variálnak ezzel is,hogy kevesebb lesz.Szeretnék a harcba én is beszálni.Pénzem ugyan ügyvédre nincs örülök,hogy ki tudom fizetni a rezsi és a gyógyszerköltségeimet.A sorsom így alakult,hogy ilyen későn vettem saját házat még akkor munkahelyem volt belementem,de nem gondoltam,hogy így járok.Most már nyugdíjas vagyok az egészségem nem engedi meg,hogy eljárjak dolgozni.Annyi szerencsém van,hogy a gyerekeim a közelemben laknak és számíthatok a segítségükre,de anyagilag ők sem tudnak.
   Köszönettel:Beliczáné

 4. Engem is érdekelnek ez a deviza kölcsönökkel kapcsolatos történések. Nekünk is van CHF alapú jelzálogkölcsönünk, ami sajnos a munkanélkülivé válás és a megemelkedett törlesztő részlet miatt már a behajtócégnél van. Még mindig abban reménykedünk, hogy mégis sikerül megtartani a házunkat. Sajnos ha nem, akkor nem tudom mi lesz velünk…

 5. Én azt nem értem, ha Amerikában élt, akkor tudnia kell hogyan működik a kapitalizmus. Ott nem sokat húzták az időt, aki nem fizetett az REPÜLT a lakásból. Ott nincs rinyálás, hogy jaj elveszítettük a lakást. Nincs rögzített árfolyam, nincs a moratorium nevű aberáció. A gulyáskommunizmus miatt jött vissza? Oda ahol nem kell vállalni a tetteinkért a felelősséget, ahol közjegyző előtt alírt szerződést nem kell betartani?

  Miért nem akkor panaszkodott amikor a pénzt átutalták Önnek? Amíg el kellett költeni addig minden rendben volt, amikor vissza kell fizetni a kölcsönt a visszafizetés BÜDÖS?
  Ugye csúnya a bank amikor vissza kell fizetni. Amikor dölt a lé akkor milyen rendes volt a bank, ugye?
  Ha nem tetszik a szerződés, akkor fel kell mondani.
  A bank nem a saját pénzét adja ki, hanem többek között a betétesekét. A betéteseknek is joguk van viszontlátni a pénzüket.
  Majd szeretném látni, hogy kinek ad még a bank hitelt.
  Ezt is sikerült Önöknek tönkretennie.
  Ezért kár volt Amerikába menni.

  1. Gondolom Ön egy betétes, akinek a pénzét mi használjuk, akik mernek becsületes munka mellett akár egy 29 nm-es földszinti belvárosi lakást venni, amíg Ön kedves Uram/Hölgyem, de maradjon csak betétes az 1500 nm-es zöldövezeti luxusszarjában tömeti szakácsnővel dagadtra a mocskos kölykeit a rajtunk, bank által beszedetett uzsorakamatokból. Kedves zsírosnyakú újgazdag betétes úr! Igazán sajnálom, hogy annak idején nem sikerült az Ön családját is elfüstölni valamelyik kéményben, mert akkor most nem kellene dagadtra hízlalnunk a maga hibás génjeit öröklő kis pujáit!
   Remélve mielőbbi kilakoltatását kedves Zsíros Úr/Úrhölgy! És ha marad némi pénze, azt költse a kölyke gyógyszereire!

  2. Kedves Marosi Pál ! Kíváncsi lennék,ha Ön lenne ebben a helyzetben akkor is ilyen reakciót várhatnánk “kegyedtől”?
   “A nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap?
   Az igazi kérdés, mit hoz a tegnap?”
   (Márai Sándor)

   Minden jót Önnek…!!!

  3. Hitelszerződés. Igen, felnőtt, cselekvőképes emberként írtuk alá. DE és talán ez a legfontosabb, a bankok önkényesen, egyoldalúan változtathatják a feltételeket utólag is? Ugye ez sem korrekt?!
   A CHF árfolyama elég durván megugrott, ellenben a törlesztőrészletek ettől sokszor jóval nagyobb arányban is változtak.
   És már bocsánat, de a banknak nem lenne érdeke, hogy a kihelyezett hitelt rendben visszakapja? Őket inkább a profit érdekli és semmi más.
   Jó biznisz a CHF hitel, úgyis kifizetik, nem kell nekik szólni. Pedig szerintem sokan hálásak lettünk volna a bankároknak, ha szólnak amikor a CHF alapú hitel törlesztője átlépte azt az összeget, amit forint alapon fizettünk volna. De ez ugye túl korrekt lett volna az emberekkel szemben és elmaradt volna a ggahaszon.
   És még egy apró összetevő. Nem Önön, nem Árpádon és nem rajtam múlik, hogy mennyi az árfolyam, hanem a “drága” politikusainkon, akik az ország menedzselését kellene, hogy végezzék. Ehelyett hülyeségeket beszélnek felelőtlenül és utána még csak azt sem mondják bocsánat, tönkretettünk egy fél országot. Lalikánk és okos homlokos Petikénk nyilatkozatai után 180ról 220ra szaladt fel a frank. ….
   Végezetül, ha Ön figyelmesen végigolvasta a cikket és meg is értette, akkor nem írna olyan zagyvaságokat, hogy a visszafizetés büdös és hasonlók.
   Tisztelettel egy devizahiteles, akinek “csak” 50%-al ment fel a havi törlesztője a kezdethez képest.

  4. Tisztelt Marosi Pál!

   Ha valamivel nincs tisztában, akkor elöször éreklödjön és csak utána mondjon véleményt.Ha figyelmesen olvasta volna a hozzászólásokat akkor feltünthetett volna hogy senki nem a hitel visszafizetés ellen tiltakozik. Hanem az indokolatlan törlesztö részlet emekkedése ellen melyet nem indokol az árfolyam emelkedés.Egy rövid számitás:Havi törlesztő részlet 50.000 Ft deviza tartalma150 euro az 250Ft/eu árfolyamon 37.500 Ft a többi egyszerüen költség.Ha az euro emelkedik 300Ft/eu ra akkor a a valoságos ráfolyam emelkedés 7500 Ft /hó. Ez a kölcsön 300Ft/eu árfolyamon felemelkedett 81000Ft/hóra. ezt hivják uzsorának. Ez egy élő hitel példa.Ha maga szerint ez jogos akkor igen csak sajnaálni tudom.

   Az amerikai hitelezésről .Igen ott kapitalizmus van. De van egy apró hiba amit nem mondanak. Az ottani bankoknak az az érdekük, hogy visszakapják a pénzüket, de ha valakinek fizetési problémája van és időben jelzi a banknak megoldást találnak rá, nem az ingatlan elvétele az elsődleges szempont.

   Még egy a magyar bankokról akiket ennyire véd. Nem a betétesek pénzét adják kölcsön.1000000 Ft betéttel szemben 50.000.000 Ft hitelt tudnak nyujtani, ez van a törvényben./A nyujtott kölcsön 2%-ra kell fedezetüknek lenni/. A deviza kölcsön sohanem látott devizát.Valószínüleg Önnek nincs kölcsöne
   vagy banki alkalmazot, vagy MSZP párttag.

   Reméljük a bíróság tisztességes döntést hoz.

  5. Kedves Marosi úr!
   Önnek valószínű nincs deviza hitele, mert ha lenne biztos, hogy Ön is fel lenne háborodva, hogy a dupláját, vagy a háromszorosát kell visszafizetnie. Az sem kizárt, hogy valamelyik bank alkalmazottja, netalán vezéregyénisége. Az átutalt pénz és a jogtalanul felemelt visszafizetési összeg bizony nagyon messssze van egymástól.
   Azzal is tisztában vagyunk, hogy a bank nem a saját pénzéz adja, hanem a befektetőkét. De akkor mért nem a befektetők kapják a felemelt kamat nagy részét? Miért a bank nyerészkedik azokon az eladósodott embereken, akik azért küzdenek, hogy egyáltalán életben maradjanak esetleg még a híd alatt is, ha már a bank olcsó pénzért elárverezte a lakásukat.

   Én inkább azt szeretném látni, hogy kik vesznek fel ezek után hitelt, hogy így elbántak a hitelesekkel.
   Igen is nagyon helyes, hogy valaki kiáll a hitelesek mellet is. Nagyon sok erőt és kitartást kívánok Kásler Árpádnak, hogy végig tudja vinni, amit a hitelesek érdekében elindított. Ha szükség lesz rá biztos, hogy nagyon sokan csatlakoznak hozzá.

  6. Tisztelt Marosi Úr! Szíveskedjen tájékozódni mielőtt hozzászólást ír! Tájékoztatnám, hogy a banki betétesek pénzével épp úgy gazdálkodnak mint a fenti példában leírt devíza hitelesekével. irdatlan mi pénzt levesznek csak azért, hogy a pénzt xy bankba tartja az ember, holott arra minimálisan is de kamatot kéne kapjon. Amit Kásler Árpád leírt az kimeríti a csalást és megtévesztést bővível! A hitelt felvevők többsége nem olyan ember aki újabb luxusjachtra dorbézolja el a pénzt, hanem jobb életteret szeretnének segítséggel kialakítani. – Családom nagyon hitel felvétel ellen volt (megjegyzem teljesen jogosan) de egyszerűen NEM tudtuk kikerülni lakásvételhez a hitelt amely már forint alapú. És becsületesen törlesztjük is. – Sajnos a mai kiszámítathatatlan világban már nem lehet tervezni pénzügyileg, mert hatalmi szóval és mindenféle indoklás nélkül a rendes fizetését sem kapja meg az ember. akkor amikor a banki szektor pofátlan extraprofitot termel. és erről igen nehezen mond le, nemcsak itthon, az egész világban. Úgy vélem, ideje meggátolni, hogy a közemberek terhei feleslegesen felduzzadjanak, Adjátok meg a császárnak ami az ővé…. de sem többet sem kevesebbet! Nagyon drukkolok Kásler úrnak, kiváncsian várom a fejleményeket!

  7. Marosi Pálnak üzenem, hogy egy korlátolt barom, és egyet értek Becsapott Csabával teljes mértékben. Akinek szüksége volt valamire, lakás, autó, annak nem nagyon volt választása vagy nem lesz semmije sosem, vagy hitelt vesz fel, ahol sajnos nem ő diktál hanem a zsici bankok. Itt az emberek többsége nem a hitelt nem tudja/akarja visszafizetni, hanem a jogtalanul rátett egyéb ilyen-olyan díjakat. Kedves Pál, remélem egy reggel egy aluljáróba ébredsz fel és megtapasztalod, hogy milyen is az, ha magasról leszrják a fejedet, pont úgy mint az átlagembernek átlaghitellel.

  8. Igaza van a Csabbernek,Marosival szemben.Ennek a Marosinak,tuti tele van minden jóval az éléskamrája,meg mindene megvan.5 évvel ezelőtt rákényszeritették az embereket,hogy nincs forint,lehetetlen volt forintot felvenni.,,majd jön az euró,és pár hónap alatt vissza tudjuk fizetni a devizát,,,-mondták akkor.15 ezer volt nekem is a hitel szerződés 4 évig,aztán felemelte 49600ft-ra.Én is sajnos rákos beteg lettem,munkám nincs,és a 22800ft kérdem én a tisztelt Marosi úrtól ,miből fizessem?Ha esetleg módjában áll hogy segiteni tudna,segitsen,ne fikázza a lassan hajléktalanná váló embereket.

  9. Majoros János = Majka értelmi képességű véglény : Ha egyenlő fajsúlyú és képességű emberek vagy
   szerződő felek kötnek szerződést akkor elvárható volna ,hogy ne hivatkozzanak arra hogy megvezettek minket. De ha jogászok tömege áll szemben egy átlagpolgárral szerződéskötéskor, akkor egyértelmű,hogy ki lesz becsapva.Minden tisztességes ember tudja hogy a hitelt vissza kell fizetni de nem olyan cselszövések aljasságokkal útján megemelt áron ahogy ez történt.
   A bankok amit csináltak ez ügyben az a legalantosabb sátáni tett volt ezt 98 %-unk tudja és ez ellen tiltakozni is kell! Támogatni kell azt az akaratot hogy felülvizsgálat után minden hitelestől csak annyit követelhessen a bank ami tisztességes és a jóerkölcsbe nem ütküzik. Malka Jani ismerős -e az a fogalom hogy ERKÖLCS????

 6. Marosi Pál!
  Ön vagy bankár, vagy …! 🙂
  “Ameddig DŐLT a lé” szövege szánalmas és bunkó módon íródott! Mert az igazság az, hogy valóban dőlt a lé az emberek felé, de most vissza irányba közel kétszer olyan vastag csövön kérik! Plusz a kamat!
  Normális feltételekkel nem volna bűz a visszafizetéseknél, de eleve már a kamat, ami 40% körül van, ja, és kamatos kamat milyen jó szagú! Amit meg a betéteseknek adnak 7%, amiből még adózni kell!
  És az ön által emlegetett közjegyző ön szerint volt olyan becsületes, hogy felhívja a figyelmet, ha aláírja, a 10x-esét kell majd vissza fizetni? A nagy fenéket! Én teljes szívből sajnálom a devizahiteleseket, pláne azokat, akiknek a nagy “demokrácia” miatt megszünt a munkahelye, és ezáltal nem képesek törleszteni, hogy ön tudja élvezni piciny kamatját a berakott milliói után!

 7. Én szeretnék kérdezni mi van azokkal az emberekkel akiknek mostanság már rátette a bank a kezét mert jelenleg az én házamat is vagyis a tartozást amit vissza kellet volna fizetnem azt át vette az OTP faktoring én és aki ilyen helyzetben van hogyan kérhet valami segítséget???

  1. Az értesítő levélen merthogy kellet ilyet kapni, rajta van egy vagy több telefonszám. érdemes felhívni illetve a helyileg illetékes OTP-be befáradni és konszenzusra (egyetértésre) jutni velük! nem tudhatom ilyen téren történt-e már valami ebben az esetben?!? Sok sikert, drukkolok!!!!

 8. Egyedül nevelem a 2 éves kislányomat és 35 ezer forintból élünk és egyáltalán nem volt büdös az hogy fizessem annak idején mikor fel vettem csak arról nem volt szó hogy ezzel az árfolyam szinte az egekbe szökik a vissza fizetés

 9. Lehet sírni, lehet hibáztatni mindenkit! Bankokat, államot, kormányt stb… Senki nem állt pisztollyal a fejükhöz, hogy akkor ott kell aláírni a szerződést. Talán gondolkodni kellett volna, hogy biztosan ki tudom fizetni?! Mi lesz/lehet a köv. 5-10 évben. Ha valaki deviza hitelt vesz fel, akkor számolnia kellett volna azzal, hogy ez az árfolyam egy pillanatnyi helyzet. Ezzel nyerhetek és veszthetek is, hiszen nincs pénzintézet, aki meg tudja jósolni, mi lesz egy 10-30 éves időintervallumban.

  Ez egy üzlet. Én adok neked kölcsön 10 forintot és aláírjuk a megállapodást, hogy 21 Ft-ot fizetsz vissza, vagy ha nem , akkor elveszem a szemüvegedet. Aláírjuk mindketten. Nem én kerestelek, hogy kéne pénz! Nem én mentem oda hozzád, hogy gyere és használd a pénzem. Te meggondolatlanul aláírod, majd nem fizet és elveszem a szemüvegedet. Erre én vagyok a hibás?

  Bevezetném ált.iskolában/középiskolában az alapvető pénzügyi tanulmányokat, mert sok ember nincs tisztában, hogy mit ír alá. Nincs tisztában tisztában alap dolgokkal.

  Aztán ha gond van, tartjuk a markunkat és várjuk a segítséget…. és/vagy kiállunk az utcára a mellünket döngetve, hogy a tetves kormány…

  1. Kedves Ágota.

   A tisztesség az mindenkire vonatkozik, én nem tettem semmit csak családot alapitottam, az hogy becsaptak aminek hosszú évekig nem a család örömét élvezve élem az életemet hanem a kiszolgáltatotságnak. Ha nem modósit a bank, semmi gond. A család alapitás alapvetö tényezöje a lakás. A hasonlat nagyon rossz, mert nekem nem szemüveg kell.

  2. Tisztelt Ágota!!

   Amit nem lát itt a probléma az, hogy a szerződésben aláírt 10 forintért 21 forintot adok vissza helyett, kb 35 forintot követelnek, csakhogy elvehessék azt az adott szemüveget, és az adóst nem védi semmi senki. Ha annak idején elmondják, hogy 35 forintot kell majd visszafizetni, vagy csak azt, hogy egy százaléknyi árfolyam emelkedés kb. 3,5-4% törlesztő emelkedést okoz, most nem itt tartana az ország lakossága.!!!!!!!!!!

  3. Kedves Ágota ! Nem szégyelled magadat, amikor ilyen undorító butaságokat irkálsz?
   Az érvelésed kifejezetten azok érvelésével egyezik, akik egy nő megerőszakolása kapcsán úgy nyilatkoznak, hogy nyilván a nő tehet a történtekről. Jogállamokra hasonlító helyeken természetesen a sértett, a károsult mellett áll a törvény. Csak Magyarországon nem .

  4. Nekünk szerződéskötéskor azt mondták maximum 66 000 Ft lehet a törlesztő ,ezt is be tudjuk-e vállalni ahhoz képest 110 000-nél járunk.És ezt a közjegyző mondta.Ha az eredeti törlesztőt kellenne fizetnünk 54 000 Ft akkor nem fájna az én fejem sem.

 10. Amig nyerőben voltak a forinthitelesekkel szemben, addig nem panaszkodtak. Élvezték a devizahitel elönyeit. Amikor az elöny el kezdett csökkenni akkor elkezdtek rinyálni, hogy ez nem korrekt.
  A közjegyző előtt egy A4 lapon kellett aláírni, hogy tudomásul veszik az árfolyamkockázatot. Aki aláírta az vessen magára.
  Amúgy törvénybe volt foglalva, hogy a bank változtathat a kamaton. Ezt a szerződés aláírásakor is tudtátok. Akkor mit rinyáltok ?
  Véleményem szerint az összes devizahiteles devizaspekuláns, mert arra spekuláltak, hogy az árfolyam stabil marad, netán az ő javukra változik. Nem jött be a spekuláció! Ennyi.

  Nem értem mit képzeltek a CHF hitelesek, hogy talán Svájchoz, a Svájci Konföderációhoz fogunk csatlakozni?
  Buta emberek.

 11. A birkaszellem rendesen működött a devizahitel felvételénél.
  Amikor meg vissza kell fizetni elkezdenek obégatni.
  Na ezért tart itt ez az ország.

  1. Hogy ki lehetsz te marosi pál?nem tudni.Áruld el,ha van benned némi tisztesség.Azt tudni te birka nem lehetsz,csak kedvezményezett lehetsz.Vigyázz a szerencsédre palimadár

 12. Ágotától kérdezem: szokott e tv-t nézni? Az árfolyam változás előtt minden reklám az ingyen, kockázatmentes hitelről szólt. Éveken át azt a látszatot keltve az emberekben, ha van munkájuk minden következmény nélkül vehetnek autót, lakást, fogyasztási cikkeket. Korszerűsíthetik a házukat hitelből állami támogatással. Itt a lényeg ezt az egész sza…got az állam is támogatta, a tőkés kezére játszva a naiv magyar állampolgárait. Ha elhitetik velem, hogy a törlesztőrészletem belefér a kiadásaimba, talán nemet kellene mondanom a kényelmesebb életre? A csapból is az a maszlag folyt, hogy rendszerváltás után minden jobb lesz. Nagy pofont kaptunk a rendszerváltó politikusainktól, akiknek eszközt adott a bankrendszer a kezébe, hogy kijátszhassák a maradék állami vagyont minket.

  1. Nem nézek kereskedelmi tv-t, viszont ez a lehető legnagyobb probléma, amikor valaki a TV-ből dönt pénzügyeiről, akármennyire is képletesen értette. Sajnos a győzikén szocializálódott társadalom sajátja, hogy nem gondolja végig a lépéseit, csak halad előre, mint a birka. ( távol álljon tőlem, hogy személyeskedjek )

   Az a szép a pénzben, hogy nem lehet elhitetni, hogy belefér, ha a számok mást mutatnak. Vagy belefér, vagy nem.

   És jobb is lett a rendszerváltás után, hiszen például ezt se írhatta volna le “megtorlás” nélkül.

   1. Én nézek kereskedelmi tv-t, de nem nézek valóságshow-t. Nekem nincs hitelem, de barátaimnak ismerőseimnek van.
    Az egész átverés alapja pusztán a marketing. Sajnos a Győzikén szocializálásnak is meg vannak az irányítói. Vagy tévedek? A társadalmunkban vannak okos és kevésbé okos, vagy nevezzük félrevezethető tagjai.
    Az állam kötelessége olyan irányítás kidolgozása ami a szavazóit megvédi külső érdekek érvényesítésétől. Kötelessége lenne a gyermekeinknek olyan oktatás és életkörülmények biztosításának a lehetősége ami megfelelő értékrendet ad a kezükbe.
    Azt gondolni, hogy milliók élnek ma Magyarországon aki felelősség nélkül hoznak döntéseket, naivság. És ebben a folyamatban nem látni az állam felelősségét az is naivság.
    Sajnos nem vagyok róla meggyőződve, hogy véleményeinknek nem lehet következménye.
    Rendszerváltás ide, vagy oda.

 13. Vettünk mindent. Házat, kocsit, két kocsit, jaa meg akkor már kapjon a gyerek is kocsit. Van személyi hitelünk, vásárlási hitelünk. HITELBŐL mindent! Aztán jön a pofon, amikor fordul egyet a gazdasági helyzet és a be nem kalkulált kockázati tényezőkből hirtelen valóság lesz. Értem én, sőt megértem Önöket. Becsapták Önöket a reklámok, a tv-k és mindenki! De tegyék fel őszintén a kérdést maguknak: Megelőzhettem-e volna a jelenlegi rossz helyzetemet, ha belekalkulálom az esetleges negatív hatásokat is az életemben?”

  Sajnos most ott tartunk, hogy az, akinek semmije nincs gazdagabb, mint akinek van 1 háza és 2 kocsija.

  1. Talán érthetőbb lesz amit szeretnék elmondani, ha konkrét példát írok le.
   Egy gyermekes család. Mindkét tagja stabil munkahelyen dolgozik. Busszal járnak, nincs áruhitlejük.
   Nyílászáró cserére, hőszigetelő vakolatra, fűtéskorszerűsítésre vettek fel államilag is támogatott hitelt. A bevételük havonta 300000.-
   A törlesztő részletük 38000.- lesz. Ilyen áron egy környezet, és pénztárca kímélőbb otthonhonban élni talán megengedhető.
   Csak jött az árfolyam változás, amit felelőtlenül nem kalkuláltak bele. Megjegyzem csak deviza alapú hitelre volt érvényes az állami támogatás.
   A törlesztő részletük 108000.- lett. A bérük kevesebb úgy 20000.–al, az árak kúsznak az egekig. A megélhetésük az életük peremre került.
   Szerencsére még van munkájuk.
   Akkor a ki alakult helyzetről ők tehetnek?
   A saját felelősségüket is elismerik, csak nem tudták, hogy ilyen bekövetkezhet.

   1. Nem, nem ők, hanem mások…!

    Szerintem inkább el kéne felejteni, hogy van olyan, hogy más. Senki nem foglalkozik veled/velünk. SENKI! Egyedül vagy! NE várj támogatásokra, szociális juttatásokra és arra sem, hogy a problémáidat más oldja meg. Légy kreatív. Találj ki új dolgokat, amivel növelni tudod a bevételeidet. NE elégedj meg azzal, hogy bejársz egy munkahelyre busszal, ahol ha elvesznek 20.000 Ft-ot, akkor csak annyi történik, hogy leírod a kp.hu kommentjébe.

    Ahogyan én látom:
    Adott egy házaspár, akik bejárnak melózni napi 6-8 órában, amiért pénzt kapnak. Várják a juttatásokat, a fizetésemelést, stb… Megkapják, majd letelik a munkaidő és mennek haza TV-zni. Ez a lehető legkényelmesebb dolog a világon. Van valaki, aki megmondja, hogy mit tegyenek, amiért mi pénzt kapnak, amiből élhetnek. Nem kell gondolkodni, nem kell önállóan döntéseket hozni, hiszen minden adott.

    A probléma innen fakad. Belénk nevelték, hogy ezt így kell. Munka, fizetés, szórakozás, majd elölről!

    Nem! Inkább találjatok ki új dolgokat, legyetek merészek váltani! NE függjetek senkitől sem. Sok tanulással ( nem diplomára gondoltam ), akarattal mindent el lehet érni. Azt is, hogy az említett család havi bevétele ne 300e legyen, hanem 3M. Csak akarás kell hozzá. Az, hogy ne a leülést és a kényelmet válasszuk.

    1. Ágota! Tisztelem az utolsó bekezdésed.Bátorságra vall.
     De az előzőkben leírtakkal nem értek egyet. Attól, hogy manapság valaki a munkahelyet választja és nem vállalkozósdit játszik minimálbérre bejelentve, az adótörvényeket kijátszva, mert tudjuk nem éri meg fehéren vállalkozni akkor miért probléma egy másik út.
     Az önképzések pénzbe kerülnek. Egy vállalkozás felépítése is pénz. Félre ne érts nem a ráfordított időt sajnálják egyesek, hanem a forintra kiszámolt költségeikbe még egy hétvégi tanfolyam ára sem fér bele, mert akkor miből lesz a gyereknek téli cipő. Nézz szét sokan élnek így, és van munkahelyük, de nincs lehetőségük.

     A bökkenő az, hogy társadalomban élünk ahol érdekel a másik sorsa is , sőt függök tőle.
     Ha neked kórházi ellátást kell igénybe venned ez a házaspár fog ellátni, megetetni, tisztába tenni, potom 150000.-ért pótlékokkal együtt, a társadalom peremére szorulva a hitele miatt. Ezek után Te meg Én elvárjuk tőlük, hogy munkájukat mosolyogva tegyék.
     Társadalmi problémákról beszélünk a hitel csak másodlagos sajnos. Én is vállalkozom munka mellett. Nincs hitelem, de sajnos tartalékom sincs ami miatt nyugodtan alhatnék. De nincs mindenkinek tehetsége, lehetősége és ezt megértem.

    2. Kedves Ágota! Ha sétálsz az utcán és odaugrik két szekrényajtó fiatalember, és jól hasbarúg meg elveszi a táskád, akkor most te vagy a hibás, hogy ilyen helyzetbe kerültél? Végülis igen, miért mentél arra pont akkor.

     Vannak dolgok, amikre nem számíthat az ember és ilyen pl a törlesztőrészletek megháromszorozódása is.

     Kicsit lejjebb kéne lépni a magas lóról, mert fentről lehet nagyot esni.

    3. Kedves Ágota!

     Örülök neki, hogy Ön megtalálta azt a nem tisztességes pénzkereseti lehetőséget, amiből vígan megél, de Ne ajánlgasson itt senkinek se több munkát, amíg nem tudja milyen azzal a busszal bejárni dolgozni! Azért meg fölösleges ide jönni kommentelni, hogy bárki felett pálcát törjön, mert hitelt vett fel, ahhoz Ön senki! Ha nem érintett az ügyben és semmi empátia nem szorult Önbe, akkor menjen és vegyen inkább egy új autót, az talán boldoggá fogja majd tenni, ha már más öröme nincs, csak ez a bejegyzés.

 14. Nagyon nehez kimondani, hogy ” Ezt igen elcsesztem, kockára tettem a saját és a családom jövőjét” Helyette kivetítünk. Mindenki más a hibás. A Média, a bankok, az állam, az EU, a kapitalizmus, talán még az Isten is… Mindenki, de mi nem! Egyszerűbb magunkat felmenteni és rávetíteni másra, más befolyásoló tényezőkre a rossz döntések sorát. Ez egy lecke! Sok ember tanulja meg most, hogyan kell a jövőt megtervezni.

 15. Ami a legsúlyosabb az, hogy az emberek nem képesek a múltból tanulni.
  Emberek! Magyarország a mai napig tartja a világcsúcsot pénzromlásban (inflációban). A pengő óta világrekorderek vagyunk pénzromlásban.

  Egy ilyen országban svájci frankban, tehát A MENEKÜLŐ DEVIZÁBAN felvenni a hitelt BUTA, IDIÓTA és ABERRÁLT döntés volt.

  Mégis mit képzeltek, hogy a magyar gazdaság erősebb fog lenni a svájcinál? Talán szinten tud maradni a svájcihoz képest, amikor a lakosság nagy része csak fogyasztani tud, termelni pedig semmit?

  Egyétek meg amit főztetek!

  1. te paraszt Marosi Pál! ha csak igy tudsz komunikálni inkább húzz az anyádba te bunkó , kinek hiszed magad te majom? Az ilyen férgeknek kéne adni 47000-ft ot hogy abból éljen egy hónapig és akkor befogná a pofáját!!!!!!!!!

 16. Miért foglalkoznak a tisztelt hozzászólók a Marosi Pál és Ágota néven írogató bértollnokok post-jaival???
  Egyértelmű, hogy a banki szféra fizetett bérencei ezek.

  Tudom, hogy mennek a dolgok, mert nem olyan régen én is egy bank igazgató-tanácsában ültem, ráadásul pont az ingatlan-finanszírozás volt a szakterületem.

  marosipál és ágota! (direkt kisbetűvel) Hess vissza a gazdáitokhoz, senki nem kérte, hogy osszátok az észt!
  Miért van az, hogy amikor a bankok 0,25%-os kamaton (+ max 1, vagy 1,5% bankközi marzson) vehetik fel a CHF-et, akkor ráterhelhetik EGYOLDALÚAN az összes szart az ügyféklre, okostojások?
  Plusz hogyan is van az uzsora-kamat kérdése? Minden év végén az addig nem befolyt törlesztő részleteket, kamatokat, díjakat és minden mást (megkeresési költség, stb.) a bank összeadja és FELTŐKÉSÍTI… azaz a tőke-tartozáshoz hozzádja és attól kezdve arra is kamatot számol…
  Mi ez, ha nem kamatos kamat? AZAZ KIB..OTT UZSORA!

  1. Kedves antiböszme! Én nem vagyok faragatlan, ellenben Ön is kisbetűvel írta a nevét, ezért írom én is így.

   Én csak egy vállalkozó vagyok, nem bérenc. Ellenben ha már itt tartunk és személyeskedünk. Ön ült nemrégiben egy bank igazgató-tanácsában, ergo ki is itt a banki szféra fizetett bérence? 🙂

   Több komolyságot…

 17. Marosi Pál: “erősebb fog lenni”???
  Ezt melyik iskolában tanították? Magyarországon biztosan nem…
  Mondjon le, maga külföldi provokátor! Vagy hess vissza magyar nyelv tanfolyamra. Ajánlott könyv: általános iskola 3. osztály: magyar nyelvtan…

 18. Több komolyságot, kedves ágota?

  Mindenképpen. De ezt saját magára vonatkoztassa. Főleg, ha úgy mond valamiről ítéletet, hogy fogalma nincs róla…

  Én ültem a másik oldalon. És ha valamennyi felfogó-képesség van önben, láthatja, hogy nem a bankok mellett állok.

  Kis szöveg-értelmezést kérek…komolyságot nem, mert azt nyilván felesleges…
  Valamint arra reagálni amit írtam… nem CSAK személyeskedni, érvek nélkül.

  Csak ha már a komolyságról prédikál…

 19. Volt bankos kollégáknak, ismerőseknek mindig mondom: ha lesz egy kis időm, sírok értetek egy kicsit…
  Ha nagyon erőltetik tovább a dolgot, hozzáteszem: jól van, szegénykéim, majd gyűjtést is rendezünk a “rettenetes mennyiségű veszteségetek” fedezésére…

 20. Marosi Pálnak és Ágotának kívánom,hogy éljék át a kétségbe esett ,eladósodott,becsapott emberek reménytelenségét! Éljék át azt a borzalmat,hogy elviszik a házukat és azt,hogy a gyerekeikkel utcára kerülnek,még akkor is ha becsülettel dolgoznak!Ha ezt átélték,akkor kíváncsi leszek a véleményükre.

  1. Kedves Hozzászólók!

   https://kp.hu/devizahitelhez-kereset-minta/

   A fenti linken letölthető a kereset minte, melyet Kásler Árpád Küldött el részünkre.
   Osszátok meg a Facebookon, hogy minél több ember akár ügyvéd nélkül is fel tudjon lépni a saját védelmében a bankszektorral szemben.

   Tisztelettel:
   Készázportál ügyfélszolgálata

 21. @Ágota:
  “Szerintem inkább el kéne felejteni, hogy van olyan, hogy más. Senki nem foglalkozik veled/velünk.”

  Szerintem éppen abban rejlene a megoldás ha segítenénk egymásnak…
  1-2 lépés még előre a gondolatmeneted mentén és eljutunk oda, hogy egyszerűbb ha a kínlódás helyett fegyvert fogunk és rövid úton elintézzük a problémákat, ez a világ úgyis csak a pénz/hatalomszerzésről szól…

  @Marosi Pál
  “Egy ilyen országban svájci frankban, tehát A MENEKÜLŐ DEVIZÁBAN felvenni a hitelt BUTA, IDIÓTA és ABERRÁLT döntés volt. ”

  Ha nekem lennének ilyen pénzügyi csomagjaim, akkor az lenne a célom, hogy rávegyek mindenkit, akit csak lehet, ilyen buta, idióta és aberrált döntésre. Az én célom nyilván a saját profitom maximalizálása a mai világban (pénz/hatalom…), mért tennék másképp?

  Nos tudjuk azt hogy az emberek nagy része nem ért a pénzhez és soha nem is fog.
  Ebben a helyzetben eleve nem magasabb szinten kéne megakadályozni, hogy ilyen pénzügyi csomagok elérhetőek legyenek?
  Oktatás? A kőműves tanuljon devizakereskedést?

  Egyébként ez az egész is csak a jelenlegi pénzügyi rendszer egy áldása, illetve része annak az iparnak ami abból termel bevételt, hogy valaki nem tud valamit.
  Szerintem gondold át még egyszer, hogy ki is a buta, idióta, aberrált…

 22. Tisztelt Marosi úr!

  Nyomda festéket nem tűrő szavakat szeretnék önhöz írni, de nem teszem. Azért nem teszem, mert még normális embernek tartom magam.

  Ami itt zajlik egy totális csőbehúzás. Olyan embereket ítél ön el, akik ,,szakembereket” kérdeztek meg. Én sem a sarki fűszerest kérdeztem meg, esetleg a cukrászt, vagy a ,,hasi tasis” csávót, hogy milyen devizanemben és mennyit vegyek fel.

  5 bankot kerestem meg, 9 hónapig tartott a hitelügyintézés. 10-15%-ban határozták meg a várható árfolyam ingadozást.

  Megjegyzem hitelminősítésen estünk át, akkor 80e forintra voltam jó maximum, havi törlesztésben. 45e Ft törlesztővel kezdtem. A 2012 januári törlesztőm 99e Ft volt. Most már nem érdekes hogy csak 80e Ft-ot tudnék törleszteni?

  Az egészben a legnagyobb probléma, hogy ez az egész hitel mizéria a közép réteget (ami igazán még nem is tudott kialakulni Magyarországon) vágta haza. Mert egy kapitalista gazdaságot mindig is a középréteg tartja le. Meg a kihelyezett hitelek, hiszen valójában az a gazdaság motorja.

  Röviden ennyi!

  További szép estét!

 23. Amint látom, nem csak Pál van egyedül Böszme véleményen!
  Svájci frank! Amikor beindult ez a kölcsön forma, reménykedni lehetett, mert kezdtek nagy cégek ide települni kicsiny hazánkba! Azóta már mind Kínában van, vagy Indiába! Itt embereket tettek ki biztosnak hitt munkahelyükről, akik ezzel sajnos fizetés képtelenné váltak!
  A bankokat meg ne védje senki! Azt is leírom, hogy miért! Csak kicsit kell átmenni a határon, Romániába!
  Bemenni az OTP nevű bankba, és megnézni a hitel kamatokat! Kb. 16% ami nálunk 46%!
  A másik dolog! Ne akarja itt senki megmagyarázni, hogy ledolgozott munkaidő után dolgozzanak még az emberek más helyen! Az az egy fizessen rendesen! De azért kérném Ágotát, írja már le bővebben, hogyan lehet havi 3 millát keresni valami maszek melóval, mert akkor inkább hagyom a mostani munkámat másnak!
  És itt szeretném leszögezni! Nincs hitelem, semmilyen, hála az égnek, de át tudom érezni a munkahelyet vesztett adósoknak a problémáját, akik dolgoznának és fizetnének becsülettel, de sajnos nem tudnak! És akik nem nagy szülői háttér segítséggel indulnak új életet kezdeni, nem várja őket szülők által berendezett lakás, fizetett számlák, (mert a szülő 3 millát keres!) annak sajnos a párjával közösen kell a nulláról kezdeni! Lakást venni, még ha kicsi is!

 24. Kedves Ágota! Én őszintén bevallom,nézem a való világot…! Igaz napi hírek formájában,és kikérem magamnak h Ön azt javasolja sok becsapott Ember társamnak,közöttük (én is),ha a hitel felvételénél ,és most idézem”Senki nem állt pisztollyal a fejükhöz, hogy akkor ott kell aláírni a szerződést. “.Szerintem minden jóindulattal ellátott ember most azt mondja,örül az Ön szerencséjének mert még belefér a magas törlesztés,de ne kelljen már azoknak most meghúzni a ravaszt akinél ez önhibáján kívül történt! Értékelem a magas röptű elemzését az elszegényedett sorsú emberekről! Nem mondom hogy kísérje Fortuna az útját,mert hazudnék! Legyen szép napja!!!

 25. T.Marosi Pál! Az ön véleményét nem is kommentelném! Egy arrogáns,kiégett,nyers,érzéketlen embernek nem is mondanám,inkább hogy lény! És ha megkérhetem,az én életem ne elemezze ki,az hogy más segíteni próbál rajtunk,nem kellene szúrja a szemét “kegyednek”.Amig el nem felejtem,akkor tegezzen engem vagy mást,ha ezzel egyet is értünk!
  U.i. Nyugodjon meg,amit főztünk mi is fogjuk megenni,de remélem az ön befektetése alól veszik el a zsírt!

 26. Hát én meg köszönöm ezt a nagyra becsült nem segítést hogy hová is fordulhatnék az ügyemmel és főleg a hölgynek akinek szívesebben én tartanék pisztolyt a fejéhez mert én sem az ért vettem fel a hitelt mint meg annyi sorstársam hogy dőzsölve éljek ha nem legyen fedél a fejem felett ami lehetőleg ha letelt volna a hitelem az én sajátoménak mondhatok ehelyett most már nincs saját házam sem lesz .

 27. Tisztelt Hölgyek,Urak!
  Érdemes Marosi Pál és Ágota hozzászólásaira érdemben reagálni,tudomásul kell venni vannak emberek aki nem a földön járnak vagy nem két lábbal teszik azt!Vannak akiknek a szükségük és a vagyonuk olyan arányban magas,hogy nem azt kell megélniük amit sokunknak,megélni 47000-ből!
  Ráadásul ha lehet családostul!Én nem irigylem a jó létet egy embertől sem legyen neki még több de ezek annyira fásultak sajnos hogy azt sem tudják mi az élet öröme!Ismeretlenül is felsőbb kategóriában sértegetnek embereket,akik lehet többet érnek mint saját maguk!Igazuk van azoknak akik fellépnek az igazságtalansággal szemben elvégre senki sem igás barom!Akinek meg nem kell fellépni az meg örüljön hogy gyarapodhat gondok nélkül,de nem áll jogában olyant bírálni amit nem élt meg,ráadásul ilyen abnormális módon!

  1. Ha minden deviza hiteles együttesen feljelentést tenne,és nem fizetné senki a törlesztést amíg az ,,igazságszolgáltatás” helyre nem teszi a dolgokat,talán lenne valami esély!!!!!!De így sajnos nem nagyon:((((

 28. Az úgy nevezett deviza alapú hitel valójában álcázott forinthitel. Azért kellett devizahitelnek álcázni, mert különben senki nem vette volna fel forinthitelként.
  Hiszen mindenki tudta, hogy a forinthitelek törlesztő résztelét ( azonos hitelösszeg és futamidő estén) nem bírná fizetni.
  A devizaalapú hitel esetében hihető volt, hogy sokkal alacsonyabb a törlesztő részlet, mint forinthitel esetében.
  A bankok azért kötötték ki a hitelszerződésben az egyoldalú módosítás lehetőségét, hogy később fel tudják emelni a hitelek törlesztő részletét olyan szintre, mint a forinthitelek esetében .
  Na, ha ez nem csalás, akkor semmi nem számít csalásnak, és Magyarországon ezek után bárkit, bárhogyan be lehet csapni.

 29. Devizahitelek deviza nélkül, forintbetétekből

  A devizahitelek kezdetben SWAP ( devizacsere) ügyleten alapultak. Ekkor még ténylegesen deviza állt a devizahitelek mögött. Igen, voltak ilyen devizahitelek is.
  Azután pénzügyi újítás eredményképpen bevezetésre került egy másik típusú devizaalapú hitel és ehhez már egyáltalán nem volt szükség devizára, csak forintbetétre. Ha ismeritek a pár évvel ezelőtti forint és pl. CHF-hitel kamatokat, akkor jogosan kérdezhetitek : hogyan lehetett forint betétből CHF-alapú hitelt csinálni? Hiszen a forint betét után a bankok általában 6-8 % bruttó kamatot fizettek, míg a CHF-alapú hitelek után csak 5-7 % kamatot kaptak. Hol van itt a bank haszna ?
  Induljunk el az elejéről. Az a rövid, 1-2 éves időszak., amíg a devizaalapú hitel kedvezőbb volt, mint a forinthitel, az csak a beetetés időszaka volt. Addig tartott, amíg a lehető legtöbb hitel kihelyezésre került. Ha mindjárt az elején nagy törlesztő részleteket kellett volna fizetni, akkor senkit nem lehetett volna becsalni a csapdába. Ez a beetetési időszak tehát folyamatos vesztességet termelt a bankok számára, ezért tartósan nem volt fenntartható.
  Amikor a bankok kifundálták a forintbetétekből devizahitelek készítésének trükkjét, akkor már tudták,hogy a devizahitelek törlesztő részletét hamarosan fel fogják emelni olyan szintre, mintha az adós forint hitelt vett volna fel. Sőt, ha lehet még annál is magasabbra, hiszen a beetetés ideje alatt elszenvedett banki vesztességeket kompenzálni kell.
  Miért lehettek a bankok biztosak abban, hogy majd fel lehet emelni a devizahitelek törlesztő részletét?
  Azért, mert előre kikötötték az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét. Tehát olyan módon tudták-tudják módosítani a szerződéseket, hogy törlesztő részletek elérjék a forinthitelek törlesztő részletét.
  A bankközi kamatlábak (BUBOR) emelkedésére hivatkozva mintegy 1,5-szeresére ( pl. 6-ról 9 %-ra ) emelték az addigi devizahitel kamatokat. Holott alapvetően nem is egy másik banktól szereztek forrást a devizahitelekhez, hanem csak az általuk gyűjtött forintbetétből. ( Ez természetesen egy durva csalás.)
  A kamatemelés mellett még ott volt a CHF árfolyam manipulálásának lehetősége. Minden folyamat, csak növelte a CHF árfolyamát. Hiszen, akik ténylegesen CHF hitelt vettek fel, azok a törlesztéseikkel folyamatosan erősítették a svájci frankot. Az is nagyon erősítette, hogy hatalmas mennyiségű pénz lett átváltva más, ( kevéssé értékálló ) valutákból. (Tőke menekítés.)
  De ha még így sem emelkedett-emelkedik az egekbe a CHF árfolyama, akkor ott van a FOREX-spekuláció lehetősége. Egyetlen forint spekulációs tőkével azt a hatást lehet elérni, mintha 400 forinttal spekulálnánk.
  Szóval a deviza elszámolású hitel adósának nincs semmi esélye . És akkor még bizonyos bankok ( OTP ) jönnek olyan undorító dolgokkal, hogy a kezelési költséget is CHF-ben számolják el. Persze mindegy, hogy melyik bank milyen piszkos trükköt vet be. A lényeg, hogy a törlesztő részletek fel legyenek emelve a forinthiteleknek megfelelő törlesztő részletek nagyságára, de ha lehet, inkább még a fölé.
  Amit itt leírtam, azt mind tudja Orbán Bankcsicska Viktor is. A most, tavasszal életbe lépő árfolyamgát akciónál minden úgy van kiszámolva, hogy a bankok számára megmaradjon a forinthitelnek megfelelő nagyságú törlesztő részlet.
  Mit mondhatok még ? Megszívtátok. Ez van….

  1. “Egyetlen forint spekulációs tőkével azt a hatást lehet elérni, mintha 400 forinttal spekulálnánk.”

   csak kiegészítésként
   A tőkeáttét változtatható 2x-1000x-ig, és akár otthonról meleg kávét kortyolgatva is bedönthetjük egy ország valutáját ha van elég tőkénk…. 🙁

 30. Én használt házat vettem 10 milliós hitelből csak 5-öt vehettem fel forintban a többit chf-ben adták csak . Másképp nem kaptam volna hiába is akartam forint alapon felvenni , pedig érezhető volt hogy ki akarnak baszni velünk csak nem gondoltuk hogy a deviza törlesztők meg duplázódnak . Az OTP egyszer felelősségre vonhatóvá válik én ott leszek az első sorban pedig ” szerencsére ” volt egy balesetem amiből annyi kártérítést kaptam hogy végtörlesztésre pont elég volt . Én majdnem tönkre mentem egy csomó ismerősöm tönkre ment és ez nem mehet így tovább az OTP-nek kell tönkre mennie meg az embereknek akik ezt kitalálták !

 31. A devizahitelek mintegy 80 százalékát ténylegesen forintbetétekből készítették. Erre az a bizonyíték, hogy mindössze a kihelyezett devizahitelek 20 százalékának megfelelő összegben vontak be a bankok külföldi forrásokat.
  Az az adós, aki kezdetben 6 %-os THM-t fizetett, az most a CHF árfolyam emelkedése miatt és bank által megemelt kamat miatt cca. 15-16 %-os THM-et kénytelen fizetni. Miközben pedig még most is lehet 12-13 %-os THM-re forinthitelt felvenni. Ez mind a korábbi állításaimat igazolja.

 32. Tisztelt Kásler Árpád úr!

  Először is szeretném megköszönni, hogy nem csak a saját érdekében, hanem a károsult társai nevében is szót emelt. Bizonyára sokunkban felötlött az a gondolat, hogy be kellene perelni a kizsákmányoló bankokat, de ott van a félsz, hogy mi van akkor, ha elveszítjük a pert, akkor végkép földön futóvá válhatunk. A média is azt mondja, hogy jól gondolja meg mindenki. Az biztos, hogy ezt a helyzetet már nem lehet a felelőtlenül felvett hitelekre fogni, mert többszörös hitel növekedésre nem számított senki sem. A mai világban ha lakást akarunk venni, akkor kénytelenek vagyunk hitelt felvenni, mert kevés olyan ember van, aki készpénzért tud vásárolni ingatlant. Önkormányzati lakás már alig van, az albérlet pedig iszonyatosan drága.Ezzel a kiszolgáltatott helyzettel él vissza minden bank. Remélem, hogy fény derül az igazságra, és kártalanítani fogják az érintett személyeket. Önnek még egyszer hálás köszönet, és kívánok nagyon jó egészséget, kitartást, és sok sikert a per megnyeréséhez.
  Tisztelettel: Vörös Rita

 33. Nekem is van deviza hitelem,de sem meggondolatlannak sem birkának sem idiótának nem érzem magam. Becsületesen törlesztettem mindaddig amíg lehetett, sőt most is törlesztem mikor már a munkabéremből egy kiló kenyeret sem tudok venni. De már így is van elmaradásom.58 éves vagyok, és ha továbbra sem történik az érdekünkben semmi elfogadható a bankok részéről ,ha továbbra is kizsákmányolnak ha ráteszik a kezüket az életem munkájára inkább felgyújtom minthogy spekulánsok kezére adjam.Hány embernek kell még öngyilkosnak lennie ,hány embertől veszik még el jogtalanul a házát földönfutóvá téve, hány családot zilálnak széjjel nem nézve sem gyerekeket sem istent sem embert.Itt valami nagyon nem stimmel !!!!!!!!!!! Ha harcolni kell én is beszállok. Erőt kitartást kívánok nincs egyedül. Zsóka

 34. Van egy-két gondolat, amit kiragadnák kommentezve és még egy kis plusz. Főleg a vállalkozó hölgy és a másik hitelt ellenző úr véleményét várnám :

  ==
  Kei szerint:
  A bankokat meg ne védje senki! Azt is leírom, hogy miért! Csak kicsit kell átmenni a határon, Romániába!
  Bemenni az OTP nevű bankba, és megnézni a hitel kamatokat! Kb. 16% ami nálunk 46%!
  ==

  Szerintem ez már önmagában elgondolkodtató adat.

  ==
  Tóth László szerint:
  5 bankot kerestem meg, 9 hónapig tartott a hitelügyintézés. 10-15%-ban határozták meg a várható árfolyam ingadozást.
  ==

  Én is elgondolkodtam 2008-ban, milyen megoldást lehetne találni a hitelfelvételen kívül. Nem volt alternatívánk.

  Visszanéztem 1990-ig a CHF árfolyamokat : 160 +/- 15 Ft volt a mozgás a nem konvertibilis és a konvertibilis időszakban is. Azóta kiderült : egyesek szerint tudatosan és számítóan tartották fenn a forint árfolyamát. Most hiába dolgozok, a családomat más tartaná el, ha nem mondanák unalmast a bankok felé.

  Viszont ha tönkremegy a mosógépünk, az öt gyermekünk által “termelt” szennyest nehéz lesz kézzel kimosni, napközben 2-3 oktatási intézménybe elvinni a megfelelő gyermeket majd elmenni érte és még főzni is valamit, hogy aki hazakerül 4 óra után, az is tudja az iskolai uzsonnának nevezett fél szelet kenyeret kiegészíteni valami komolyabbal. Természetesen ez mind az anyukára vár, én 50 km távolságban találtam munkát, ahonnan a gyermekek élelmezését, iskolai költségeit próbálom kitermelni, a tartozásainkat pedig egyesével (!) kifizetni.

  De nem lesz másik mosógép, mert csak annyi jövedelmünk van, ami éppen elég ahhoz, hogy a gyerekeket ne csapják ki az iskolából, óvodából az osztálypénz – csoportpénz miatt, amit összeszedni ugyebár köztudottan törvénytelen. Ruhát csak a turiból, cipőt az ismerősöktől veszünk. Vésztartalékot pedig nem tudunk képezni.

  Amikor a hitelt felvettük lehetőség volt forint-hitelre : havonta plusz 12 ezer forintért. A csapból is az folyt, hogy 2013-14-ben bevezeti az ország az euro-t. Bíztam abban, amit a politikusok, a gazdasági elemzők nyilatkoztak erről. Ma azt mondanám, az sem biztos, hogy benn maradunk az EU-ban, nemhogy 30 éven belül bevezetik az euro-t.

  Végül még egy adalék : Mindenki a magánszemélyek CHF/EUR eladósodottságáról beszél annak a felelősségéről. De mi van az önkormányzatokkal ? Egy képviselő néhány hete feltette a költői kérdést : Vajon annak idején, amikor a CHF hitelkamata 6-7 % között volt, ha nem ezen veszik fel a működéshez, fejlesztéshez szükséges hitelt, hanem mondjuk a 11-12 %-os HUF-hitelt választják, nem perlik-e őket be hűtlen kezelésért ? 200 millió forintnál az 5% különbség 10 millió forintot jelent. Az meg elég indok egy kiadós vádemeléshez.

  Aki viszont azt állítja, hogy akár egy 50.000-nél nagyobb lélekszámú város önkormányzatán dilettáns, tanulatlan, pénzügyekhez egyáltalán nem értő személy a pénzügyi / gazdasági vezető, aki a hitelfelvételeket javasolja vagy nem javasolja a közgyűlésen, az adatokkal támassza alá a véleményét.

  Széchenyi István óta tudni lehet mindenkinek, hogy a gazdaság mozgatórugója a hitel. Kelljen az forgótőkére, fejlesztésre, bővítésre. Jelenleg a hitelezést nagyon megszigorították, a vállalkozások is csak nagyon komoly feltételekkel kapnak pénzt, de most kevesen is akarnak hitelt felvenni. És tapasztalhatja mindenki, hogy a gazdaság nem hogy nem megy előre, de egyszerűen helyben áll. Még nem is helyben jár. hanem egyenesen áll.

 35. Ha valaki csatlakozik az árfolyamgáthoz, az befolyásolhatja-e a bankok által korábban (illetve még jelenleg) is esetlegesen elkövetett jogsértés megítélésének a sorsát? Konkrétan: ez (árfolyamgát)nem minősül-e olyan szerződés módosításnak, amire hivatkozva a devizahiteles egy esetleges későbbi jogérvényesítés lehetőségéből kiszorul? Kvázi lemond a múltban a bank részéről a sérelmére jogtalanul felszámolt összegek visszaigényléséről, ha ezeket az új felteteleket elfogadja?

  Tudna erről egy a témában jártas, lehetőleg jogi végzettségű személy véleményt mondani? Ráadásul pont 5 év az ideje, ami megfelel az általános elévülési időnek is. Az új fejlemények ismeretében nem szeretnék még egy, bankok által előkészített, az emberek szorult helyzetét kihasználó átverésbe még egyszer belemenni, függetlenül attól, hogy ez első blikkre megint milyen jó biznisznek látszik….

  Válaszukat előre is köszönöm

 36. Szeretnék találni egy olyan kapcsolatot aki átnézné a banki szerződésem, átszámolná a részleteket mert szerintem az is hibádzik, sőt, végtörlesztésnél is a bank eladási áron számolja a devizát. Köszönöm. Harcos

 37. Üdvözletem!

  Sokak válaszát olvasva szeretnék egy röpke gondolatot megosztani az olvasókkal.
  Én magam is érintett vagyok sajnos ebben a deviza hitelezésben, no nem mint adós hanem jelzálog kötelezettként.
  Minden ki a bankokat szidja. Félig jogosan félig nem. Többen írták ,hogy senkinek nem tartottak fegyvert a fejéhez az aláírás pillanatában.
  Sajnos jó magam mint tulajdonos fiatal korom ellenére írtam alá (21 évesen) a rokonaimnak hogy tudjanak építkezni. Azt hiszem kicsit máshonnan kell megközelíteni a témát ami éppenséggel most kialakult.
  A hitelezési rendszerben volt hiba, tudom nem mondok nagyot. Azt senki se vizsgálja ,hogy a hitelközvetítők és a többi alkalmazót aki lehet banki alkalmazott vagy megbízott hogyan végezte a munkáját. Itt őket emelném ki. Volt szerencsém üzletkötőként dolgozni. Ott tanultam 1-2 dolgot. A legfontosabb amit megtanultam belőle. Az üzletkötő a megkötött szerződések után kap pénzt. Ez tény. Ennek érdekében az információt látszatra mindent elmond. Ezt úgy hívtuk a maximum minimum, tehát az ügyfélnek nem kell semmivel sem több információt adni mint amennyi a szerződés aláírásához kell.
  A bankoknál akkor megy jól az üzlet ha minél több hitelt helyez ki, az az szerződéseket kötnek. Mivel érdekük ezt ezért “fél” információt fognak nyújtani az ügyfélnek. Valószínűleg ha a kötelező deviza kockázatról írásos formában kapnak az ügyfelek tájékoztatást más lenne a helyzet. Sajnos az üzletkötések jó részét nagyon minimális jogszabály szabályozza. Azok munkáját lehetetten 100% megfelelően ellenőrizni, az esetleges hibák kizárólag később derülnek ki. Emellett szeretném azt is kiemelni, hogy ha a devizahitel pozitív tulajdonságait kellően kihangsúlyozzuk, és csak a legenyhébb negatívumait mondjuk, az ügyfél megint csak meggyőzhető. Sajnos ezekre az ügyfelek többsége sosem volt felkészülve, és valószínűleg sosem lesz olyan mértékben hogy megfelelően lehessen kezelni ezeket.

 38. Üdvözletem!

  Szintén devizahitel áldozataként,nem is tudom miért volt botrányos egyik gyorskölcsön folyósító…nevét most nem említem,felesleges.
  Elég a jelen témában felmerülő,minek nevezzük mikor a kölcsön 400-500%át kell visszafizetni?
  No comment.
  Erre jön a “devizahitelesek megmentő csomagja”.Gyűjtőszámla stb..ha figyelmesen átolvassuk a felkínált lehetőségeket,ismét újabb átverés áldozatai leszünk.Igen hosszútávon kiszámíthatóan csapnak be.Politika?Igen ez a politika,és “dübörög a gazdaság”.Csakhogy a hétköznapi ember ebböl semmit sem lát.
  A bankok pedig újra és újra lecsapnak gyanútlan áldozataikra.
  Egy figyelemre méltó video,ugyan kicsit hosszúra sikerült de megér egy “misét”:

 39. Üdv,hasonló cipőben járok szeretnék ügyvédi segítséget kérni jogi állásfoglalás ügyében hogy a szerződésem jogszerű e ?
  Ha valaki tud segíteni kérem írjon.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

'Fel a tetejéhez' gomb