„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Hírek

Családi ház és lakásépítés energetikai szigorodása. Vigyázzon mire szerződik napjainkban!

Megdöbbentő, de a családi házak, lakások, ipari létesítmények, irodák energiafogyasztása az Európai Unióban a teljes energiafogyasztás 40%-át teszik ki. Ezért 2010-ben a tagállamok úgy döntöttek, hogy szigorítják az épületek energiatakarékossági irányelveit. 

Az Unió ener­gia függőségének és az üvegházhatást okozó gázok kibo­csátásának csökkentéséhez fontos intézkedéseket írt elő minden tagállam számára. A megújuló forrásból származó energiafelhaszná­lásának növelése mellett, az energiafogyasztásnak az Unióban történő csökkentését célzó intézkedések lehe­tővé tennék az Unió számára, hogy teljesítse az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozásról szóló keretegyezményéhez (UNFCCC) csatolt Kiotói Jegyzőkönyvben foglaltakat, és betartsa mind a globális hőmérséklet-emelkedés 2 °C alatt tartására vonatkozó hosszú távú kötelezettségvállalását, mind azon kötelezettségvállalását, hogy 2020-ra az üveg­ házhatású gázok teljes kibocsátását legalább 20%-kal, nemzetközi megállapodás elérése esetén pedig 30 %-kal az 1990-es szint alá csökkenti.

Az épületek károsanyag kibocsátását többféle módon el lehet érni, de az a legideálisabb, ha több dolgot is betartunk az új családi házak, lakások tervezésekor és a kivitelezés folyamán.

A gazdaságos családi ház nem csak a pénztárcánkat kíméli, de kedvezőbb lakókörnyezetet biztosít és a környezet védelme is javul. Magyarország energiabiztonságának javítása és az épületek gazdaságos üzemeltetése szempontjából egyaránt fontos az épületek energiahatékonyságának javítása. Új épületek építésekor, energiatudatos és költségérzékeny tervezéssel minimális többletköltséggel javítható a tervezett épület energiahatékonysága. Ha az új épületet nagy energiafogyasztásúra építjük, később már csak sokkal magasabb költségen, komoly kompromisszumok árán lehet javítani az energiahatékonyságát.

Magyarország az Európai Uniós tagságából adódóan 2016. január 1-jétől hatályba lépteti a közel nulla energia igényű épületekre (a továbbiakban: KNE) vonatkozó követelményeket. Ezeknek a szabályoknak az épületek engedélyeztetése és kivitelezése esetén még nem minden esetben kell megfelelni; csak akkor, ha 2020. december 31-e után fog megtörténni az épület használatbavétele (hatóságok használatára szánt vagy tulajdonában lévő épületeknél 2018. december 31. után), és az építési engedély iránti kérelmet 2016. január 1-je után nyújtották be.

Nézzük csak mivel lehet energiát megtakarítani a családi ház építés esetén. 

  • Kiemelten energiatakarékos épületeket kell létrehozni. Fontos a falak mellett a födém és a padló, valamint a nyílászárók kiváló hőszigetelése is. Mivel a fel nem használt energia nem károsítja a környezetet. 

  • Törekedni kell, hogy minél több energiát termeljünk meg lokálisan a telken belül, a hálózat terhelése nélkül. Ez lehet napelemes vagy szélenergiával működő helyi erőmű, mely elektromos áramot termel és lehet napkollektor, mely meleg vizet állít elő. Megoldás lehet hőszivattyús fűtésrendszer használata, mely szintén kevesebb külső energia bevitelt igényel. 

  • Használjunk hővisszanyerős szellőztető berendezést a lakás szellőztetésére. Ezáltal a szellőztetésnél az energia minimális részét veszítjük el, de friss levegő jut a lakásba. 

2020-as energetikai szabvány EU — AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010:31:EU IRÁNYELVE

Az Európai Parlament és a Tanács 2002:91:EK irányelve (2002. december 16.) az épületek energiateljesítményéről

Tájékoztató A közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményekről

 

2010-ben lépett életbe az EU 2010/31/EU irányelve a közel nulla energiaigényű épületekről, az irányelv alapján már csak ilyen házakat lehet építeni az Európai Unióban a családi házak tekintetében is abban az esetben, ha annak használatbavételi engedélyeztetése 2020 után történik meg. 

Az előírásokat egyelőre 2020-ig határozták meg. A törvény 3 lépcsőben valósul meg, melyből két lépcső már bekövetkezett.

1. lépcső: 2012, 2. lépcső: 2015, 3. lépcső: 2018.

A jogszabályváltozás kidolgozása során alapvetően négy szempontot tart szem előtt az előkészítő bizottság:

• energiatakarékosság és CO 2 kibocsátás csökkentése
• teljesíthetőség, fokozatosság
• alkalmatlan szerkezetek kizárása
• gazdaságosság

A hőátbocsátási tényezők meghatározásánál a bizottság törekedett a környező, hasonló klímájú országok értékeihez közeli szintek elérésére, hiszen ezen a területen az elmaradásunk elég szembeötlő és közismert.


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Pár adatot a következőkben felsorolunk a várható változásokról.

Szerkezet megnevezése Hőátbocsátási követelmény  = W/m2K  
  2006-os szabály 2012-ben életbelépő szabály 2015-ben életbelépő szabály 2020-ig bevezetésre kerülő szabály Kp.hu acélszerkezetes, favázas és Thermo-Burok házainak a hőszigetelési értéke ma!!!
Külső falak: 0,45 0,3 0,24 0,20 0,10 !!! már 9 éve túlteljesítjük a 2020-as szabályt!
Lapostető: 0,25 0,2 0,17 0,14 0,10 !!! már 7 éve túlteljesítjük a 2020-as szabályt!
Padlásfödém: 0,3 0,2 0,17 0,14 0,11 !!! már 7 éve túlteljesítjük a 2020-as szabályt!
Ablakok (műanyag és fa) 1,6 1,3 1,15 1,00 0,80 !!! már 8 éve túlteljesítjük a 2020-as szabályt!

A www.kp.hu által képviselt EnergyFriendHome építési technológia már 7-8 éve teljesíti a 2020-as életbelépő energetikai szabályokat, sőt a falak esetében dupla olyan hőszigeteli paraméterrel rendelkezünk, mint a jövő előírásai.

Fontos kiemelni, hogy a fenti táblázat önmagában nem elegendő a jó energetikai besoroláshoz. Az energetikai besorolás is megváltozott az elmúlt évben, így már nem csak az építmény hőszigetelési paramétereit, hanem a fűtési módot, szabályozást, szellőztető rendszer meglétét és a megújuló energia használatát is mérlegeli. 

A Korábban A+ kategóriába sorolt házak automatikusan CC kategóriára minősültek át abban az esetben, ha nincs napelemes, vagy szélenergiás, esetleg más geotermális energia felhasználás a családi házban, lakásban. 

2016-ig a C energiaosztály jelentette a referenciaértéket, és ehhez képest határozták meg a többi energiaosztályt. (Ez a felület-térfogat aránytól függően 110-230 kWh/m2év volt.) 2016-tól a referenciaérték nem tartomány, hanem valóságos érték (100 kWh/m2év). Az ennél kevesebb energiaigényű ingatlanok BB, az ennél nagyobb fogyasztásúak CC, vagy rosszabb besorolásúak.

Mi az ami jelentős és új az energetikai besorolás számításánál. 

2016 január 1-én életbe léptek a 261/2015 és 39/2015 rendeletek. Ezek a korábbi, 7/2006 és 176/2008 rendeleteket módosították. A módosítás rengeteg újdonságot hozott. Ami lényeges lakóingatlanok esetében:

  • Bevezették a megújuló részarány fogalmát, aminek gyakorlati következménye, hogy amennyiben nincs megújuló energia hasznosítás (napelem,napkollektor, hőszivattyú, kandalló, stb.), nem lehet CC kategóriánál jobbat adni! Ez egy elég nagyfokú változás, ezért még egyszer leírom: ha nincs megújuló, nem lehet CC-nél jobb osztályba sorolni!
  • Az energetikai osztály meghatározásánál már nem kell figyelembe venni a befoglaló épület geometriai méretét. Ez azt jelenti, hogy eddig a törvény “kedvezett” a családi házaknak és kisméretű társasházaknak, hiszen ugyanolyan minőségű lakások között több kategória különbség lehetett. Az összehasonlítás alapja mostantól egy rögzített érték.
  • Ha van megújuló energiafelhasználásunk, például napelemes rendszer, mely eléri a 25%-os arányt és van alátámasztó számítás, akkor már kaphat BB besorolást az építmény. Viszont az AA szint eléréséhez szükséges időjárásfüggő szabályozás és helyiségenkénti szabályozás és még néhány egyéb feltétel is.
  • Mindenképpen jó irányban elmozdult változás, hogy mostantól kötelező fotót készíteni az ingatlanról, illetve néhány részéről.
  • Korábban 10, most 12 kategória létezik a besoroláshoz. A legjobb kategória az AA++, míg a legrosszabb a JJ. 
  • Jöhet a kérdés, hogy miért AA, BB, CC. Ennek az oka az, hogy így meg lehet különböztetni a korábban alkalmazott besorolástól. Tehát ha valaki azt mondja, hogy neki A+-os a háza és 5 éve épült, akkor az most CC-nek felel meg, figyelembe véve a 3 kategóriával lejjebb sorolást. 

 

 

Mi történik, ha nem teljesíti ha az újonnan felépített családi ház, vagy a lakás legalább a BB értéket 2020 után?

2020-tól a “BB – Közel nulla energiaigényre (KNE) vonatkozó követelménynek megfelelő” osztály lesz a referenciaszint, új épületeknek minimálisan ezt a besorolást kell elérniük, különben nem kaphatnak használatbavételi engedélyt. Aki pedig a régi lakását szeretné eladni, egyértelmű, hogy jelentős árleszállítás mellett tudja majd a tulajdonosa értékesíteni egy jobb besorolású házzal szemben. 

Kötelező lesz az energia tanúsítvány az értékesítéskor? 
 Az adásvételi szerződést az ügyvéd nem tudja beadni az energiatanúsítvány nélkül a földhivatalba, tehát kötelező. 

A fentiek figyelembe véve a könnyűszerkezetes családi házak falainak, födémszerkezetének hőszigetelésének legalább 30 cm vastagságúnak kell lenni, ami a teljes falvastagságot is jelenti egyben, ezzel szemben egy 38 cm-es nútféderes tégla falra legalább 20 cm polisztirol szigetelést kell ragasztani. A könnyűszerkezetes házak azonos hőszigetelés mellett legalább 35%-kal kevesebb fal m2-t foglalnak az épületből a téglaházakhoz képest. 

A Kp Sales House Kft rövid határidővel vállalja szerkezetkész és félkész családi házak kivitelezését favázas, acélszerkezetes könnyűszerkezetes technológiából és Thermo-Burok építési rendszerből. Mindegyik technológia maximálisan teljesíti a 2020-as szabványban előírt paramétereket. A favázas félkész családi házainkat egy hónap alatt átadjuk a megrendelőink számára teljes fal és födém hőszigeteléssel együtt. Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Ajánlott tartalom

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

'Fel a tetejéhez' gomb