„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Hírek

Az építési engedélyeztetési eljárás 2009. október 1-től megváltozik

Kihirdette a kormány az építési törvénycsomagot: nyolc kormányrendelet jelent meg az építésügy szabályozásával kapcsolatban a legutóbbi Magyar Közlönyben, az előírások többsége október 1-jétől hatályos.

A rendeletek foglalkoznak a főépítészek tevékenységével, részletesen szabályozzák a fedezetkezelést, a szervizkönyvet, a kivitelezők regisztrálását, és a hatósági ellenőrzést is.

A második építési gyorsító törvénycsomag részleteit tartalmazó jogszabályok közül legvaskosabb az építőipari kivitelezésről szóló rendelet. Ez írja elő azt is, hogy miképpen kell vizsgálni az irreálisan alacsony árat. Az egyes munkafolyamatokhoz szükséges időt az építésügyért felelős minisztérium honlapjáról letölthető költségvetési kiírási programmal lehet ellenőrizni, az időhöz rendelt minimális rezsióradíj pedig az ágazati kollektív szerződésből ismerhető meg. Ezek mellett figyelembe kell venni az ajánlattevő indoklását is.

Mi most ebben a cikkünkben az építési engedélyezési eljárás új szabályait mutatjuk be Önnek.

Amennyiben kíváncsi az összes jogszabályozási változásra, azt a jogszabályok menüpont alatt találja meg.

Minden esetben győződjön meg arról, hogy a tervezett építési tevékenységhez kell-e építési engedélyt, egyszerűsített építési engedély kérelmet benyújtani vagy bejelentést tenni.

Milyen esetben kell építési engedélyt kérni?
A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. mellékletének I. oszlopa sorolja fel az építési engedély alapján végezhető építési tevékenységeket.

Milyen esetben kell egyszerűsített építési engedélyt kérni?
A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. mellékletének II. és III. oszlopa sorolja fel az egyszerűsített építési engedély alapján végezhető építési tevékenységeket.

Mit jelent a bejelentési eljárás?
Jogszabályban meghatározott építési tevékenységek végzését az építtető jogszabályban előírtak szerint az építésügyi hatóságnak a jogszabályban meghatározott egyszerűsíttet tervdokumentációt mellékelve bejelenti, ezzel egyidejűleg az építési tevékenység végzése megkezdhető. Az építésügyi hatóság a bejelentésben foglaltakat nyilvántartásba veszi és a tevékenység folytatásának vagy megvalósításának jogszerűségét az éves építésügyi hatósági ellenőrzés keretében a helyszínen ellenőrzi.

Milyen esetben kell építés-bejelentést benyújtani?
Azokat az eseteket, amikor építési bejelentés szükséges, a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. mellékletének IV. oszlopa határozza meg.

Hová kell
benyújtani az építési engedély kérelmet / bejelentést?
A kérelmet/bejelentést az illetékes első fokú építésügyi hatósághoz kell benyújtani. Az engedélyt az építésügyi hatósági ügyek intézésére jogosult önkormányzat jegyzője adja.

Ki készítheti el az engedélyezési terveket?
Az engedélyezéshez/bejelentéshez szükséges terveket a szakmailag illetékes (építész, illetve mérnöki) kamara által névjegyzékbe vett tervező készítheti el jogszabályban meghatározott jogosultságának megfelelően.

Milyen mellékleteket kell az építési engedély kérelemhez csatolni?


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

 • az építészeti-műszaki dokumentációt legalább 2 példányban,
 • ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll, az ügyben érdekelt szakhatóság 6 hónapnál nem régebbi állásfoglalását a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációval együtt,
 • a tervezői nyilatkozatot,
 • az építési jogosultság igazolására szolgáló dokumentumokat,
 • az építési engedélykérelemhez kitöltött statisztikai adatlapot.
 • Ezeken felül jogszabály előírhat még egyéb hatósági hozzájárulásokat és szakvéleményeket is.

Mennyi időn belül kell elbírálni az építési engedély /egyszerűsített építési engedély kérelmet bejelentést?

 • Az illetékes építésügyi hatóságnak a döntést építési engedélyezési eljárás esetén építési engedélyezési eljáráshoz kötött építési tevékenység építési engedélyezése esetén a kérelem benyújtásától számított 45 munkanapon belül kell meghoznia.
 • Az egyszerűsített építési engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztésétől számított 22 munkanapon belül kell meghozni a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. melléklet II. oszlopában,
 • 10 munkanapon belül kell meghozni a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. melléklet III. oszlopában meghatározott építési tevékenység esetében.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő és a szakhatóság eljárásának időtartama.

Meddig hatályos az építési engedély?
Az építési engedély hatályát veszti, ha a jogerőssé válásának napjától számított két éven belül az építési tevékenységet nem kezdték el, és az engedély hatályát nem hosszabbították meg. Az engedély abban az esetben is hatályát veszti, ha az építkezést időben elkezdték, de az építési munkák megkezdésétől számított öt éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására nem válik alkalmassá. Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát egy-egy évre ismételten meghosszabbíthatja, amennyiben az építtető az engedély hatályosságának lejárta előtt ezt kérelmezi, és amíg az engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötelező hatósági előírások nem változnak meg, illetve a változások az engedély tartalmát nem érintik.

Hogyan lehet fellebbezni az első fokon hozott határozat ellen?

A fellebbezést a határozat ellen – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül lehet benyújtani a döntést hozó hatósághoz.

Mikor lehet elkezdeni az építési munkálatokat?
Az építtető csak a jogerős és végrehajtható építési engedély és az ahhoz tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti, műszaki tervdokumentáció birtokában és annak megfelelően, az engedély hatályossága alatt végezhet építési tevékenységet.

Mikor kell bejelenteni az építési munkák megkezdését?
Az építtetőnek az engedélyköteles építési munkák megkezdését és az építési napló megnyitásának napját be kell jelentenie:

 • az építésügyi hatóságnak a kivitelezés megkezdését követő 5 munkanapon belül, vagy
 • az építésfelügyeleti hatóságnak 15 nappal a kivitelezési munkák megkezdése előtt (50 millió forint számított építményértéket meghaladó, valamint közbeszerzés alá tartozó építési tevékenység esetén).

Szabad-e építési munkálatokat végezni felelős műszaki vezetőhiányában?
Engedélyhez/bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység akkor folytatható, ha a kivitelezési tevékenységet névjegyzékbe vett felelős műszaki vezető irányítja.

Mit kell tennie az építtetőnek az építkezés befejezését követően?
Az építtetőnek az építési engedéllyel/bejelentéssel felépített építmény használatbavétele előtt az építési hatósághoz használatbavételi engedély kérelmet/bejelentést kell benyújtania.
Az építkezés befejezését közvetően az építtetőnek kérelmet, továbbá záradékolt változási vázrajzot kell az illetékes földhivatalhoz benyújtania. Ezzel egyidejűleg köteles a bontásihulladék nyilvántartó lapot a környezetvédelmi hatósághoz
benyújtani.Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Ajánlott tartalom

14 hozzászólás

 1. Kérdésem, hogy mit értenek egyszerösített építési engedélyen.
  A 37-es ÖTM rendelet 1. számú mellékletében nem oszlopok vannak, hanem fejezetek. A II. fejezet a bejelentés alapján végezhető építési tevékenységekről szól, míg a III. fejezet az építési engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységekről. A IV. fejezet a bontási engedély alapján végezhető bontási tevékenységeket taglalja.
  Ennek tükrében hogy kell értelmezni a fenti tájékoztató cikket?
  Köszönettel.

 2. Tisztelt Szakértő!
  Meg szeretném érdeklődni, hogy egy kb. 100 éves védett ház homlokzatáról lehullott gipszstukkók kijavítása, esetenkénti pótlása (azaz az eredeti terv szerinti állapot visszaállítása) építési engedélyköteles-e, azaz kell-e új tervet készíttetni és engedélyeztetni. A stukkók kijavításával egy korábbival megegyező színezés és nyílászáró mázolás történne. Hangsúlyozom, hogy javítás és nem felújítás vagy átalakítás történik. Az ingatlan Debrecenben található.

  Segítségér előre is köszönöm.

  Tisztelettel: Katonai Zsolt

  1. Kedves Katalin!
   Úgy gondolom, hogy ezt nem az építési jogszabály hivatott szabályozni, hanem a műemlékekről rendelkező rendeletek.
   Sajnos nem tudunk ebben segíteni. Javasoljuk, hogy keresse fel a helyileg illetékes műemlék hivatalt.

 3. Tisztelt Szakértő! 2009. október 13.án beadtunk egy építési engedélyezési tervet. Több mint egy hónap múlva sor került a helyszini szemlére, az önkormányzat illetékese hibákat jelzett az építési engedélyben, ami főleg a megváltozott rendelet miatt volt. Ezeket kijavítottuk, utána a szomszédokra hivatkozott, hogy nem jöttek vissza a tértivevények. Addig nem adhatja ki az engedélyt, míg azok meg nem érkeznek. Most január 22.–e van és még nincs engdélyünk. Az lenne a kérdésem, hogy meddig kell várni a szomszédok hozzájárulásához? /Egyik szomszédunk német a másik orosz/. Sokszor az az érzésünk, mintha tudatosan húznák az időt, mert hangot adtunk nemtetszésünknek, az időhúzással kapcsolatban. .Segítségét előre is köszönöm. Tisztelettel Wéber András

  1. Kedves András!

   Az építési engedélyt kipostázzák a szomszédoknak. Az Építéshatósághoz vissza kell, hogy érkezzenek a tértivevények. Az azon szereplő dátumtól (átvétel dátuma) számított 15 nap múlva válik jogerőssé az engedély. Amennyiben a szomszédok nem veszik át, a következők történhetnek. 1) ha úgy nyilatkoznak, hogy nem veszik át, akkor kézbesítettnek kell tekinteni 2) ha “nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, akkor a második kézbesítést követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

   Tisztelettel: Jurtin László

 4. Kérdésem egy 60 négyzetméteres bűfé , készházból történő építésre irányul. Az elsőfokú építésügyi hatóság szerint építési engedéyl köteles a másodfokú építési ahtóság szerint cska bejelentésre kötelezett. Kérem válaszoljanak arra vonatkozóan, hogy kienek van igaza?

  1. Kedves Tibor!
   Az, hogy készház, vagy téglaház, nem módosít semmit.
   Minden esetben építési engedély kell.
   Ha ez egy mobil épület lenne, akkor az Önkormányzat elképzelhető, hogy hatáskörben dönthet úgy, hogy nem kér építési, csak telepítési engedélyt.

 5. Tisztelt Jurtin László! Köszönjük a szakszerű, részletes tájékoztatást, az építési engedéllyel kapcsolatban.
  Tisztelettel Wéber András

 6. Tisztelt Szakértő!
  A lakóházra felszerelt tetőkibuvóhoz kell-e engedélyeztető eljárást kérelmeznem.
  Köszönöm válaszát.
  Tisztelettel
  Kovács Béla

 7. Tisztelt Szakértő!

  Érdeklődni szeretnék, hogy közterületen felállított rendezvényt kiszolgáló színpad esetében kell e építési engedély.

  Üdv.

 8. Bejelentési eljárás keretében szeretnék 25 négyzetméter alapterületű garázst építeni. Kérdésem, hogy ebben az esetben kell-e fizetni eljárási illetéket az önkormányzathoz (20.000.-Ft) ?
  Tisztelettel: Rusz Zoltán

 9. Tisztelt Szakértő!

  Azt szeretném tudni, hogy egy családi ház építése meddig húzódhat el, mert a Gödöllő, Klapka György út 52. sz. 4587/4 hrsz-ú Lovas Gábor (Budapest, Zsókavár u. 17. IV.em.13.) építettőnek a É/235/1988 számú építési engedélye lejárt, az építkezést nem kezdte meg, ezért a IV/669/1992 számon újra engedélyezte az építkezést Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala, majd ezt követően IV/310/1993 számú határozatban 1995. februárjáig meghosszabbította.
  A helyzet az, hogy az épület 1996. óta tetőszerkezet nélkül van, de a Gödöllő Város Jegyzője azt írta le ezzel kapcsolatban, hogy 2011. január 19-én az építkezési engedélye megszünt. – de 1996. év óta mely számokon kapott építési engedélyt Lovas Gábor azt nem írta meg, és 1993 február 22-i építési engedélyről szóló határozat volt az utolsó, melyről a szomszédokat értesítették. Hol van a további évi határozatok?
  A soha véget nem érő építkezésből adódóan birtokvédelem jogok illetik meg a szomszédokat és a környezetet.

  Már több mint két évtizede húzódó építkezést meddig lehet még építészeti, műszaki dokumentációk hiányával tologatni. Erre nem kaptunk a Kormányhivataltól, sem a Gödöllő Város Jegyzőjétől érdembeni választ.

  Tisztelettel: Mácsár Józsefné

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

'Fel a tetejéhez' gomb