„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Jogszabályok

Építészeti és műszaki tervezési szakterületek

1. Tartószerkezeti tervezés szakterület (betűjele: T)

1.1. Tartószerkezeti tervezési jogosultsággal végezhető építészeti-műszaki tervezési tevékenység:
a) épület tartószerkezetének és bármely rendszerű alapozásának tervezése, illetve meglévő épület tartószerkezete átalakításának, megerősítésének, helyreállításának tervezése építésztervező és a feladat szerinti szakági tervezőkkel együttműködve (héjszerkezet, függesztett tetőszerkezet és lemezmű tervezésének kivételével),
b) homlokzati és alaprajzi változást nem igénylő esetben bármely rendeltetésű építmény – technológiaváltással összefüggően is – tartószerkezeti átalakításának, megerősítésének, helyreállításának tervezése,
c) építmény bontási tervének és tartószerkezete állapot-felmérési tervének elkészítése,
d) állvány, építési segédszerkezet tervezése,
e) tartószerkezeti jellegű ipari és mezőgazdasági szerkezet, tartály, siló, állvány stb. önálló tervezése,
f) támfal, földmű tervezése,
g) műtárgy (antennatorony, szabadtéri darupálya, tartály, medence, fedetlen tároló távvezetékoszlop, gyárkémény stb.), tartószerkezeti tervezése a feladat szerinti szakági tervezőkkel együttműködve (a dinamikai vizsgálatot igénylő híd- és a vízépítési nagyműtárgy, völgyzárógát tervezésének kivételével),
h) gépalap (a dinamikus hatásokra vizsgálandó szerkezet kivételével) tervezése,
i) föld alatti műtárgyak, tartószerkezeti tervezése alagutak kivételével.
1.1.1. A tevékenység végzéséhez szükséges képzettségek: mesterképzésben szerzett szakképzettség okl. szerkezet-építőmérnök, illetve ezzel egyenértékű képzettség, az a) pont tekintetében okleveles építészmérnöki végzettség.

1.2. Hídszerkezet tervezésére kiterjesztett tartószerkezeti tervezési tevékenységi körök:
a) általános tartószerkezeti tervezési tevékenység,
b) a sajátos építmények tartószerkezeteinek és műtárgyainak tervezése, valamint ezek építésének és gyártásának technológiai tervezése.
1.2.1. A tevékenység végzéséhez szükséges képzettségek: mesterképzésben szerzett szakképzettség okl. szerkezet-építőmérnök, illetve ezzel egyenértékű képzettség.

2. Építmények gépészeti tervezés szakterület (betűjele: G)

2.1. Épületgépész tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység:
a) építmények vízellátása, csatornázása, gázellátása, fűtése, szellőztetése, klimatizálása, beleértve a technológiát kiszolgáló épületgépészetet – valamint az épületgépészeti jellegű közműbekötések teljes körű tervezését,
b) vízellátás, csatornázás (a külső falsík +1,0 m, illetve telekhatáron belüli közművek az utcai közműcsatlakozásig) tervezése,
c) gázellátás (a külső falsík +1,0 m, illetve telekhatáron belüli közművek az utcai közműcsatlakozásig) tervezése,
d) hőellátás, központi fűtés tervezése,
e) hűtőrendszerek tervezése,
f) klímatechnika és szellőzés tervezése,
g) automatika épületgépészeti funkciótervezés,
h) sűrített levegő ellátás tervezése,
i) épületgépészeti rendszerek olajellátásának tervezése,
j) energetikai rendszerek épületgépészeti infrastruktúra hálózatai tervezése,
k) technológiai ellátó hálózatok tervezése,
l) beépített tűzvédelmi berendezések (külön vizsgához kötött tevékenység) tervezése,
m) éghető folyadékok, gázok és olvadékok tároló és kiszolgáló műtárgy, berendezés, vezeték technológiai tervezése.
2.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség gépészmérnök vagy okl. gépészmérnöki, okl. energetikai mérnöki, illetve ezekkel egyenértékű képzettség.

2.2. Anyagmozgatógépek, építőgépek és felvonók – tervezési jogosultsággal végezhető tevékenységi körök:
a) felvonók és mozgólépcsők teljes körű tervezése,
b) felvonók és mozgólépcsők, valamint zártterű emelő berendezések alkatrészeinek és biztonsági berendezéseinek vezérlése és hajtása, továbbá a komplett berendezések telepítéstervezése az aknaszerkezettel együtt, (kivéve a falazott és vasbeton aknákat) kiegészítve a szükséges statikai és dinamikai számításokkal valamint a forgalomelemzéssel,
c) felvonók és mozgólépcsők komplett telepítéstervezése (az aknaszerkezet kivételével), melyek megfelelnek az érvényes harmonizált szabványoknak (MSZ EN 81 és MSZ EN 115), kiegészítve a szükséges statikai és dinamikai számításokkal, valamint a forgalomelemzéssel.
2.2.1. A tevékenységhez szükséges képzettségek: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség gépészmérnök vagy okl. gépészmérnök, okl. építőmérnöki, okl. villamosmérnöki, illetve ezekkel egyenértékű képzettség.

3. Építmények villamosmérnöki tervezés szakterület (betűjele: V)

3.1. Villamosmérnöki tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység:
a) építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek villamos tervezése (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek tervezése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig),
b) kis- és középfeszültségű villamos energiaellátó rendszerek tervezése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig.
3.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettségek: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség villamosmérnök vagy okl. villamosmérnök, okl. mérnök informatikus, illetve ezekkel egyenértékű képzettség.

4. Geotechnikai tervezés szakterület (betűjele: GT)

4.1. Geotechnikai tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység:
a) föld- és sziklamunkák, természetes terepformák, alapozások, földművek, földmegtámasztó, illetve szivárgásgátló szerkezetek, víztelenítés, föld alatti műtárgyak, alagutak tervezése,
b) geotechnikai szakvélemény készítése,
c) geotechnikai tervek (beleértve alapozási tervek) készítése,
d) természetes földtani képződmények védelmének tervezése,
e) támfalak és más földmegtámasztó szerkezetek és talajhorgonyzás tervezése.
4.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettségek: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség földtudományi mérnök (szakirány: bánya- és geotechnikai mérnök) vagy okl. földtudományi mérnök, okl. építőmérnöki, illetve ezekkel egyenértékű képzettség.

5. Geodéziai tervezés szakterülete (betűjele: GD)

5.1. Geodéziai tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység:
a) az építést előkészítő, a megvalósulást dokumentáló geodéziai feladatok végzése,
b) minden olyan geodéziai dokumentáció elkészítése, mely az építésügy körébe tartozó jogszabályokban meghatározott hatósági eljárásokban részt vesz. Ingatlan-nyilvántartási térképet is érintő, illetve felhasználó geodéziai feladatok végzéséhez ingatlanrendező földmérői minősítés is szükséges.
5.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség földmérő és földrendező mérnök, okl. földmérő- és térinformatikai mérnök, okl. építőmérnök, illetve ezekkel egyenértékű képzettség.

6. Építmények technológiai tervezés szakterület (betűjele: ÉT)


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

6.1. Gépészmérnöki (építmény és technológia) tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység:
a) építmények mozgó szerkezetei tervezése, azok hajtása és irányítása a felvonó és mozgólépcső kivételével,
b) dinamikai méretezést igénylő gépalapok tervezése,
c) gépészeti jellegű egyéb építmények és egyes üzemek technológiai tervezése.
6.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség szakirányú gépészmérnök vagy szakirányú okl. gépészmérnök, illetve egyenértékű képzettség.
6.2. Energetikai tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység:
a) az energiaátalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése,
b) az energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése,
c) az energiafogyasztó rendszerek, építmények és berendezések tervezése.
6.2.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség energetikai mérnök vagy okl. energetikai mérnök, illetve ezzel egyenértékű képzettség.

6.3. Építéstechnológiai tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység:
a) építésszervezés tervezése, tér és időbeli organizációs tervek,
b) építésgépesítés/építési gépek (nagy és kis gépek) alkalmazásának tervezése,
c) mélyépítés és alapozás, felmenő szerkezetek, speciális igényű szerkezetek, műszaki állapot felmérése után meghatározható bontási technológiák, valamint a speciális technológiák (feszítések, emelések stb.) tervezése.
6.3.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség építészmérnök vagy okl. építészmérnöki, szakirányú építőmérnök vagy szakirányú okl. építőmérnök, illetve ezekkel egyenértékű képzettség.

7. Épületfizikai tervezés (hő, hang, rezgés elleni védelem) szakterület (betűjele: ÉF)

Épületfizikai tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység:
a) építmények hő- és páratechnikai rendszerének tervezése,
b) építmények hangszigetelési és akusztikai tervezése,
c) építmények rezgés elleni védelmének megtervezése dinamikus hatásokra (épületen belül lévő védendő helyiségeken kívül keletkező rezgések ellen).
7.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség építészmérnök vagy okl. építészmérnök, szakirányú építőmérnök vagy szakirányú okl. építőmérnök, illetve ezekkel egyenértékű képzettség.

8. Épületnek nem minősülő építmények (sajátos építményfajták) tervezési szakterülete

8.1. Közlekedési építmények tervezési szakterület
8.1.1. Közlekedési építőmérnöki tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység (betűjele: KÉ)
a) általános közlekedéstervezés,
b) közúti közlekedési építmények tervezése,
c) vasúti közlekedési építmények tervezése,
d) légiközlekedési építmények tervezése,
e) víziközlekedési építmények tervezése,
f) különleges közlekedési eszközök és pályák [fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya (beleértve a bányászati függőpályát is), sífelvonó, a bányaüzem területét elhagyó külszíni bányavasút és bányászati szalagpálya stb.] tervezése.
8.1.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség szakirányú: építőmérnök vagy okl. építőmérnök, illetve ezzel egyenértékű képzettség.
8.1.2. Közlekedésmérnöki tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység (betűjele: KÖ)
a) közlekedési rendszer- és közlekedési hálózattervezés,
b) vasút-villamossági építmények tervezése,
c) különleges közlekedési eszközök és pályák (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya (beleértve a bányászati függőpályát is), sífelvonó, a bányaüzem területét elhagyó külszíni bányavasút és bányászati szalagpálya stb.) tervezés.
8.1.2.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség közlekedésmérnök vagy okl. közlekedésmérnök, illetve ezzel egyenértékű képzettség.

8.2. Hírközlési és informatikai tervezési szakterület (betűjele: HI)
Hírközlési és mérnöki informatikai tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység:
a) vezetékes és vezeték nélküli info-kommunikációs rendszerek és hálózatok tervezése, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban,
b) fix telepítésű informatikai rendszerek és hálózatok, és az ezekhez tartozó (al)építmények tervezése (alépítmények esetén 35 dm2 hasznos közműkeresztmetszetig).
8.2.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség mérnök informatikus vagy okl. mérnök informatikus, illetve ezzel egyenértékű képzettség.

8.3. Vízi építmény tervezési szakterület (betűjele: VZ)
Vízimérnöki tervezési jogosultsággal végezhető vízi építmény tervezési tevékenység:
a) ivó- és iparivíz ellátás, víztisztítás, építmény tervezése,
b) szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, szennyvíztisztítás építmény tervezése,
c) folyó- és tószabályozás, ár- és belvízmentesítés, vízminőségi-építmény tervezése,
d) vízépítési nagyműtárgyak tervezése (különösen: halastó, mérő- és megfigyelő állomások),
e) egyéb vízi építmény tervezése,
f) vízi építmény technológiai tervezése,
g) vízi építmények technológiai tervezése,
h) vízgépészeti építmények tervezése,
i) vízgyűjtő-gazdálkodási építmény tervezése,
j) vízfeltárás, kútfúrás építményének tervezése.
A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség szakirányú: építőmérnöki vagy okl. szerkezet-építőmérnöki, illetve ezzel egyenértékű képzettség.

8.4. Bányamérnöki tervezési szakterület
8.4.1. Bányamérnöki tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység (betűjele: B) a szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati építmények, valamint bányaművelési üzemi technológia és üzemeltetés építészeti-műszaki tervezése; a bányaüzem területét elhagyó külszíni bányavasút, bányászati függőpálya és bányászati szalagpálya kivételével.
8.4.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség földtudományi (szakirány: bánya- és geotechnikai) vagy okl. földtudományi (szakirány: okl. bánya- és geotechnikai) mérnöki, illetve ezzel egyenértékű képzettség.

8.4.2. Gáz- és olajmérnöki tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység (betűjele: GO)
a) kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat tervezése (beleértve a technológiai, csővezetéki és irányítástechnológiai elemeket is),
b) cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményeinek tervezése,
c) vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás tervezése, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények tervezése (beleértve a technológiai, csővezetéki és irányítástechnológiai elemeket is, illetve leágazó, csatlakozó és/vagy fogyasztói vezetéket az építmény falsíkjáig),
d) szénhidrogén-ipari építmények erősáramú berendezések és műszerezési rendszerek tervezése.
8.4.2.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség földtudományi (szakirány: olaj- és gázmérnöki) vagy okl. földtudományi (szakirány: okl. olaj- és gázmérnöki), illetve ezzel egyenértékű képzettség, az e) pont szerinti tevékenységi kör esetében villamosmérnöki végzettség.

8.5. Környezetvédelmi célú építmény-tervezési szakterület (betűjele: KB)
8.5.1. Környezetmérnöki tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység:
a) hulladéklerakó, hulladékhasznosító-feldolgozó, hulladékégető, füstgáztisztító, technológiai tervezésére,
b) az építészeti-műszaki tervdokumentációhoz a – külön jogszabály szerinti – környezetvédelmi tervfejezet elkészítésére.
8.5.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség környezetmérnöki vagy okl. környezetmérnöki, illetve ezzel egyenértékű képzettség.

forrás:
– a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Kormány rendelet 1. melléklet I. fejezetKeresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Ajánlott tartalom

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

'Fel a tetejéhez' gomb