„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

HírekKiemelt cikkeinkPályázat - támogatás

25% vissza nem térítendő támogatás családi ház építéshez

Kedves Olvasó! Sajnos ebben a cikkben közzétett pályázat már lezárásra került, így aktualitását vesztette!

Az állami ZBR pályázat gyakorlatilag meg sem jelent és már le is vették a kiírás, mondván elfogyott a pénz.

Most ismét új pályázati forrás nyílt meg. Jelen esetben nem az állam, hanem egy magáncég áll a háttérben.

Ez a támogatás A+ családi házak és passzív házak építése esetén vehető igénybe, kizárólag abban az esetben, ha az épület új építésű lesz és ProKoncept technológiával valósul meg.

Az Energia Unió Zrt segíteni szeretné az energiatudatosan és környezettudatosan gondolkodó építkezőket. Saját erőforrásait felhasználva kívánja elősegíteni az alacsony energiafelhasználású épületek elterjedését Magyarország területén.

Pályázati anyag itt letölthető.

 

 

 

ProKoncept technológiával készülő alacsony energiafelhasználású lakóépületek építésének támogatása.

Előzmények.

Az ötlet:

Az Energia Unió Zrt, mint a ProKoncept ICF (bennmaradó hőszigetelő zsalurendszer) technológia magyarországi meghonosítója és rendszergazdája, segíteni szeretné az energiatudatosan és környezettudatosan gondolkodó építkezőket. Saját erőforrásait felhasználva kívánja elősegíteni az alacsony energiafelhasználású épületek elterjedését Magyarország területén.

A ProKoncept ICF technológiával készülő épületek nagyobb térhódításával sokat tehetünk környezetünk megkíméléséért. Tisztább és élhetőbb körülményeket teremthetünk a minket követő nemzedékeknek.
Céljaink megvalósításához a ProKoncept rendszer találtuk a legmegfelelőbbnek kezelhetősége és költséghatékonysága miatt. A kivételesen jó hőszigetelő anyag párosítása a masszív, talajmozgásoknak és árvíznek is ellenálló beton szerkezettel egy nyerő megoldás. A rendszer sikere az egyszerű, akár házilagos építhetőségében rejlik.

A szerkezet anyagai újrahasznosíthatóak, nem számítanak veszélyes hulladéknak. Termékeink gyártásához használt alapanyag a NEOPOR, 20%-val jobb hőszigetelő képességgel bír, mint a hagyományos polisztirol. Tehát kevesebb anyag felhasználásával tudjuk elérni a rendkívül jó hőszigetelő képességet, így csökkentve CO2 kibocsátás és elősegítve, hogy épületeink minél kiesebb ökológiai lábnyom-ot hagyjanak maguk után.

Cégünk eltökélt a technológiát megillető hely kivívásában és az energiatudatos gondolkodás terjesztésében. A különleges, innovatív technológia számos díj nyertese:
Magyar Termék Nagydíj, Magyar Minőség Háza Díj, BNV különdíj.

Több mint 2000 átadott lakóépület tapasztalata bizonyítja a technológia létjogosultságát a jövő

építészetében.

Pályázat tárgya. A cél:

ELőZETES MINTA

A legalább A (1. melléklet) vagy e feletti, (a hatályos energetikai előírásokat meghaladó) energetikai mutatóval rendelkező új építésű lakóházak támogatását tűztük ki célul. Az energiatakarékos ProKoncept technológiával készülő, alacsony energiafelhasználású építkezéseket helyezve előtérbe. Alapkövetelmény, hogy a tervezett épület szerkezetei feleljenek meg az 2019-ben várható energetikai követelményeknek (2. melléklet).

A pályázati elbírálás során kiemelten kezeljük a minősített Passzívház terveket, valamint elsődleges szempont a minőségi anyagok használata és a magas szintű kivitelezés biztosítása. Pályázatunkkal szeretnénk megalapozni egy magasabb szintű építési színvonalat Magyarországon, amit minőségellenőrzési rendszerünkkel tudunk biztosítani.

Pályázat forrása. A know-how:

Az Energia Unió Zrt saját eszközeit, szaktudását és pénzügyi forrásait kívánja a pályázat során felhasználni. Kiterjedt kapcsolatainak köszönhetően versenyképes árat tud biztosítani a prémium kategóriába tartozó, minőségi termékek piacán is, amik alkalmazása elengedhetetlenek egy jó minőségű kivitelezés során. Tapasztalt szakember gárdája megoldást tud találni napjaink kihívásaira, az energiatakarékos és passzívházak tervezésének és megvalósításának területén.

A nyertes pályázó részesül mindezekben az előnyökben, nem szükséges fárasztó és fölösleges köröket tennie, első kézből tájékozódhat, döntését naprakész információk alapján hozhatja meg.

2


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Támogatás igénybevételére jogosultak köre

Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak a ProKoncept építési rendszert felhasználó építkezők, akik elhivatottak és partnereink lennének a kívánt cél elérésében. Pályázhatnak a telekkel rendelkező építkezni szándékozók, az építkezés előtt álló már engedélyezési tervvel rendelkezők is. Önerős építtetők és beruházók egyaránt jelentkezhetnek, akik gazdaságos lakóépületeket szeretnének építeni.

Pályázók lehetnek:

 • –  természetes személyek, építtető
 • –  gazdasági társaságok, építtetők, beruházók
 • –  önkormányzati beruházásokTámogatható tevékenységek köre
  • –  Energiatakarékos lakóépületek kivitelezése ProKoncept technológiával.
  • –  Energiatakarékos lakóépületek tervezése.
  • –  Megújuló energiaforrásokat felhasználó építészeti és gépészeti megoldások.Támogatás formája és mértékeAz odaítélhető támogatás mértékét 25%-ban maximáltuk, a számlával igazolt teljes bruttó bekerülési költségre vetítve, anyagi vagy egyéb eszközök illetve szolgáltatások formájában.
   A pályázatok egyéni elbírálásával alkalmunk nyílik, mindenkit, személyre szabottan a neki legmegfelelőbb támogatással segíteni.
 • –  tervezési támogatás
 • –  építőanyag támogatás
 • –  költségvetés és gazdasági számítások
 • –  kivitelezési támogatás
 • –  egyéb anyagi és nem anyagi jellegű támogatás

ELőZETES MINTA

Pályázatok benyújtási módja, határideje és helye

 • –  regisztrálás a ProKoncept honlapján. www.prokoncept.hu
 • –  az e-mail-en kapott pályázati anyag elolvasása
 • –  a mellékelt adatlap hiánytalan kitöltése és visszaküldése
 • –  szükséges mellékletek csatolásaA regisztráció elektronikusan történik a ProKoncept honlapján keresztül, ezután elektronikus levélben küldjük a pályázati anyag leírását és a kitöltendő adatlapot. A kitöltött pályázati anyagot levélben vagy elektronikus úton kérjük visszajuttatni a xxxxxxxxx („pályázat” címszó) címre. A pályázatok befogadása és elbírálása több lépcsőben történik. A regisztrálás határideje 2011. szeptember 30. A regisztrációs kérdőív helytelen vagy hiányos kitöltése kizárást vonhat maga után. A sikeresen beadott pályázati anyagok rangsorolása után személyes egyeztetésre is sor kerül.Pályázati díj

  A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni. A pályázathoz szükséges dokumentumot a pályázónak kell biztosítania. A pályázat elbírálása során a pályázónak semmiféle anyagi kötelezettsége sem merül fel a Pályázat kiírójával szemben. A mellékelt dokumentumokat a pályázat lezárásával visszaadjuk a pályázónak.

page3image20288

3

Pályázat értékelés és elbírálás

A pályázatokat szakmai (klímavédelmi, műszaki, energetikai, közgazdasági) és pénzügyi szempontok alapján értékeljük. A szakmailag támogatható pályázatokat ezek szerint rangsoroljuk, és ez alapján döntünk a támogatás mértékéről, formájáról.
A szakmai és pénzügyi értékelés során prioritást élveznek:

a) a minősítendő Passzívházak,
b) a nagyobb CO2 megtakarítást jelentő pályázatok
c) az összes ProKoncept rendszert alkalmazó projekt.

A pályázatok konkrét elbírálása a fenti szempontok figyelembe vételével történik.
A pályázatokat a 2011. november 14.-ig elbíráljuk és rangsoroljuk.
Az Energia Unió Zrt fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatokat rangsorolás után az általa megítélt formájú és mértékű támogatásban részesítse.

Kizáró feltételek

 • –  Az A alatti energetikai mutatóval rendelkező épületek.
 • –  Nem új építésű, épület felújítás.
 • –  Meglévő épület rehabilitálása, ráépítés.
 • –  Meglévő épület bővítése.
 • –  Nem lakófunkcióval rendelkező épület.
 • –  Azok az épületek, amelyek nem ProKoncept energiatakarékos technológiát alkalmaznak.
 • –  nem természetes személyek pályázó esetén, ha a pályázó ellen felszámolási kérelmet nyújtottakbe, a pályázó csődvédelmet kért illetve elhatározta végelszámolását.Amennyiben a támogatási szerződés megkötését követően a nyertes pályázat megvalósítása során, változnak a projekt paraméterei, úgy az Energia Unió Zrt -nek jogában áll megváltoztatni a támogatás formáját és/vagy összegét illtve annak a támogatási szerződést indoklás nélkül azonnali hatállyal megszüntetni.

  Adatvédelem:

  A pályázók adatait bizalmasan kezeljük. A pályázat lezárásával azokat töröljük, másnak nem adjuk át.

4

ELőZETES MINTA

EGYEBEK

Tudomásul veszem, hogy az Energia Unió Zrt. a pályázók által megadott adatokat bizalmasan kezeli és a pályázat lezárásával azokat megfelelően törli. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Energia Unió Zrt. az általam megadott személyes adatokat a pályázat során a vonatkozó adatvédelmi előírások betartásával a pályázat lebonyolítása céljából kezelje, azokat feldolgozza és esetlegesen harmadik fél részére továbbítsa.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a pályázati felhívás nem minősül ajánlatnak. Az Energia Unió Zrt. az elbírálási határidőt alkalmanként legfeljebb 15 nappal egyoldalúan meghosszabbíthatja, amelyről a pályázókat írásban értesíti. A pályázatok elbírálása során az Energia Unió Zrt. írásban felvilágosítást kérhet a pályázóktól a pályázattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása érdekében, illetve kiegészítő információkat kérhet.

Az Energia Unió Zrt. joga az összességében legjobb pályázatok elfogadása és a támogatási szerződés megkötéséig bármely, vagy az összes pályázat indokolás nélküli elutasítása, ill. a pályázati eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítása, vagy visszavonása. Ilyen esetben kijelentem, hogy az Energia Unió Zrt.-vel szemben semmilyen jogcímen nem támasztok igényt vagy követelést, és ilyen igényt vagy követelést az Energia Unió Zrt.-vel szemben a jövőben sem érvényesítek.

A támogatási szerződés megkötése a pályázat eredményhirdetésétől számított 15 naptári napon belül történik. Az Energia Unió Zrt. a pályázót az általa elért eredményéről közvetlenül írásban értesíti.

Kijelentem, hogy a pályázat felhívást és a jelen adatlapot elolvastam, értelmeztem, azok tartalmát és jogkövetkezményeit az ehhez szükséges megfelelő gondolkodási idő biztosítása mellett megértettem, és a jelen adatlapot, mint akaratommal mindenben megegyezőt, kellő megfontolást és jogi tájékozódást követően helybenhagyólag írom alá.

Kelt: ____________________, 2011.___.___. ELőZETES MINTA Pályázó neve (nyomtatott betűkkel): __________________________
Pályázó aláírása: __________________________

5Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Ajánlott tartalom

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

'Fel a tetejéhez' gomb